Elsa Kristjánsdóttir
framkvæmdastjóri
elsak(!)piratar.is
s. 
772-3244

Róbert Ingi Douglas
upplýsingastjóri
douglas(!)piratar.is
s. 775-3543

 

Starfsmannastefna Pírata samþykkt af framkvæmdaráði í febrúar 2017.

Hjá Pírötum starfar einnig fjöldi sjálfboðaliða, en þeir eru lykillinn að því að standa fyrir öflugu félags- og grasrótarstarfi flokksins.

Hægt er að hafa samband við Pírata í gegnum aðalnúmerið 546-2000 (virka daga) og netfangið piratar@piratar.is


Hlutverk og skyldur framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri starfar samkvæmt lögum Pírata.

Framkvæmdastjóri er prókúruhafi í umboði framkvæmdaráðs.

Framkvæmdastjóri starfar fyrir félag Pírata.

Framkvæmdastjóri starfar í umboði framkvæmdaráðs.

Framkvæmdaráð getur falið framkvæmdastjóra verkefni.

Framkvæmdastjóri leitar umboðs framkvæmdaráðs ef þess gerist þörf fyrir framkvæmd tiltekinna verkefna.

Framkvæmdastjóri þarf samþykki framkvæmdaráðs fyrir viðamiklum fjárútlátum.

Framkvæmdastjóri má hafa frumkvæði að því að taka að sér verkefni sem þurfa ekki sérstakt samþykki eða umboð frá framkvæmdaráði.

Helstu verkefni: ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri félagsins og húsnæðis, yfirumsjón með starfsmanna- og sjálfboðaliðamálum, samskipti við fjölmiðla, verkefnastjórnun á vegum félagsins, skipulagning á vinnuhópum, aðkoma að formlegum samfélagsmiðlum Pírata, samskipti við félagsmenn og önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdaráð.

Gert er ráð fyrir að starfslýsing geti breyst í samráði milli framkvæmdastjóra og framkvæmdaráðs


Í lögum Pírata segir eftirfarandi um starfsmenn:

9. Starfsmenn

9.1. Framkvæmdaráði er heimilt að ráða starfsfólk fyrir hönd félagsins ef fjárreiður leyfa.

9.2.Framkvæmdastjóri, ef honum er til að tefla, skal hafa frumkvæði að ráðningu annars starfsfólk félagsins. Endanleg ráðning skal vera háð samþykki framkvæmdaráðs.
Framkvæmdaráði og framkvæmdastjóra er eingöngu heimilt að ráða starfsfólk að undangenginni auglýsingu um stöðuna, þar sem fram kemur starfslýsing og þær kröfur sem gerðar eru til starfsfólksins.

9.3. Þrátt fyrir gr. 10.2 er framkvæmdaráði heimilt að ráða til sín starfsfólk í tengslum við kosningabaráttu eða önnur tímabundin verkefni án auglýsingar. Þó skal leitast eftir því að auglýsa þau störf og verkefni eftir fremsta megni.

9.4 Félagsdeildum er heimilt að ráða til sín starfsfólk í tengslum við kosningabaráttu eða önnur tímabundin verkefni.

9.5. Félagsmenn geta sent erindi um störf eða frammistöðu starfsmanns flokksins til framkvæmdaráðs og skal framkvæmdaráð þá við fyrsta tækifæri kanna slík erindi í samráði við næsta yfirmann starfsmanns. Framkvæmdaráð skal í kjölfarið undirbúa og fylgja eftir áætlun sem hefur það að markmiði að skapa sátt um störf og starfsfólk félagsins.

9.6 Laun framkvæmdastjóra og annars starfsfólks skal ekki vera hærra en þingfararkaup.

9.7. Upplýsingar um starfsfólk skulu koma fram á vefsíðu félagsins.