Islandzka Partia Piratów

 

Rys historyczny

Islandzka Partia Piratów została założona 24-go listopada 2012 roku w oparciu o koncepcje szwedzkiej “Piratpartiet” utworzonej przez Ryszarda Falkvinge w styczniu 2006 roku jako odpowiedź na potrzebę reformy uregulowań dotyczących praw autorskich w internecie. <

Dzisiaj, partie Piratów istnieją w ponad sześćdziesięciu krajach, i aczkolwiek każda z nich kontentruje się na różnych zagadnieniach i problemach, wszystkie mówią jednym głosem w kwestii ochrony i wzmocnienia praw obywatelskich, włączając w to wolność wypowiedzi oraz prawo do prywatności.

Islandzka Partia Piratów ma swoją reprezentacje w parlamencie islandzkim, otrzymując pięć procent głosów w wyborach w 2013 roku. Trzech „piratów“ zostało członkami parlamentu. Są to: Helgi Hrafn Gunnarsson, Birgitta Jónsdóttir oraz Jón Thór Ólafsson. Jón Thór zrezygnował z mandatu w roku 2015, który został przejęty przez jego następczynię Ásta Guðrún Helgadóttir. Stanowisko przewodniczącego grupy parlamentarnej Piratów obsadzane jest rotacyjnie w ramach rocznej kadencji przez każdego z wyżej wymienionych posłów.

Główne założenia i podstawowe cele Partii

Podstawowe założenia i cele partii to dążenie do zachowania demokracji bezpośredniej, przejrzystości, ochrona praw obywatelskich, praw do samookreślenia, dostępu do informacji oraz odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji w życiu publicznym. Założenia te uważane są za fundament dla rozwoju strategii partii. W szczególności rozwój strategii politycznej oraz wszystkie inne działania Partii Piratów oparte są na tym własnie fundamencie.

Strategia polityczna

Przyjęcie konkretnych strategii czy decyzji politycznych w Partii Piratów zależy od tego, czy możliwe jest ich umocowanie we wspomnianych wyżej założeniach oraz uzyskanie poparcia wystarczającego do ich umieszczenia w internetowym systemie do głosowania prowadzonym przez Partie Piratów.

System ten jest miejscem, w którym Piraci prowadzą debatę i osiągają konsensus w sprawie kierunków polityki i programu partii. Wszystkie zaakceptowane zasady programowe publikowane są w języku islandzkim na stronie x.piratar.is. W celu otrzymania tłumaczenia angielskiego należy skontaktować sie z Radą Wykonawcza lub też wziąć udział w anglojęzycznym spotkaniu partii (kalendarz dostępny na stronie www.piratar.is).

Top

Dołącz do nas!

Obywatele potrzebują Ciebie!

W ramach Partii Piratów prowadzonych jest wiele interesujących projektów oraz dyskusji. Jakość podejmowanych decyzji oraz prowadzonych działan w dużej mierze zależy od tego jak wiele osób zadeklaruje pomoc i będzie pracować z nami. Aby skontaktować się z nami, weź udział w jednym z naszych spotkań lub zorganizuj spotkanie z własnej inicjatywy.

Nasz adres e-mailowy to piratar@piratar.is. Można się również skontaktować z nami telefonicznie pod numerem +354 564 2000.


Sprawy prowadzone są w sposób demokratyczny

Działalność Partii Piratów całkowicie zależy od uczestnictwa oraz zaangażowania jednostek. Dysputy odbywają się w sposób rozproszony, w ramach domowych spotkań, poprzez media społecznościowe oraz wszędzie gdzie jest to możliwe w adekwatny sposób.

Ożywiona wymiana poglądów prowadzona jest na stronach Facebook‘a aczkolwiek na stronie discourse.piratar.is prowadzone są również dyskusje na bardziej sprecyzowane tematy gdzie Piraci mogą debatować, nawiązywać kontakty oraz osiagąć konsensus w sprawach będących w sferze zainteresowania członków. Spotkania anonsowane są poprzez pocztę internetową oraz media społecznościowe, jak również na stronie www.piratar.is.

Rejestracja

Najlepszym sposobem rejestracji w Islandzkiej Partii Piratów jest strona www.piratar.is, gdzie wprowadzić należy swoje dane osobowe, adres, a także dane osób mogących dostarczyć referencje. Aby głosować w naszym internetowym systemie do głosowania należy również zarejestrowac sie na stronie x.piratar.is za pomocą Icekey (jeżeli się takowy posiada jako rezydent, www.island.is/en/icekey).

Spotkania dla nowych członków

Spotkania wprowadzające odbywają sie w co drugi wtorek. Są one doskonałą okazją aby spotkać innych Piratów oraz uzyskać więcej informacji na temat Partii Piratów. Wyszukiwając słowo kluczowe „Píratar“ w internecie pozwala na znalezienie dlugiej listy grup dyskusyjnych, pośród których znajduje sie anglojęzyczna Pirate Party Iceland Chatgroup. Większość internetowych grup dyskusyjnych znajduje się na Facebook‘u.

Lokalne oddziały Piratów

Oddziały regionalne Piratów znajdują się na całej Islandii. Oddział lokalny znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania można znaleźć na głównej stronie internetowej naszej partii.

Zbiórka funduszy

Chcemy Twoich pieniędzy! To tylko żart. Na poważnie, jeżeli chciałbyś przekazać jakikolwiek datek na działalność Islandzkiej Partii Piratów, możesz to uczynić poprzez przelew na nasze konto 1161-26-4612 (kennitala: 461212-0690).

Top

Skontaktuj się z nami!

Siedziba główna Islandzkiej Partii Piratów nazywa się Tortuga i znajduje się przy ulicy Síðumúla 23, 108 Reykjavík, Islandia. Nasz adres e-mailowy to piratar@piratar.is; numer telefonu to 564 2000.

Główna strona internetowa: piratar.is

Internetowy portal do głosowania: x.piratar.is

Twitter: @PiratePartyIS

Facebook: /pirate_party_iceland

Kontakt Prasowy

Materialy prasowe oraz udzielanie wywiadów – napisz a-mail do erla@piratar.is albo pod telefonem +354 564 2000

_________

Podstawowe założenia Partii Piratów:

Krytycyzm myślowy oraz informacji w partii
Piraci kładą nacisk na myślenie krytyczne i podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji

1.2  To znaczy, że polityka partii zmienia się w obliczu nowych dowodów oraz uzyskanej wiedzy, nawet jeśli propozycje partii mają zmienić się diametralnie. Postawa partii w stosunku do informacji jest niezależna od jej założeń.

1.3 Wcześniejsze decyzje partyjne muszą zawsze zostać ocenione

Prawa obywateli do bycia poinformowanym nigdy nie zostaną złamane

Prawo cywilne

Partia Piratów wspiera i walczy o wzrost i zachowanie praw cywilnych w stosunku do obywateli

Ekspansja praw obywatelskich powinna chronić prawa innych

2.3 Ochrona nowo wprowadzanych praw przed łamaniem ich

Piraci wierzą, że brawa obywatelskie są indywidualne i każdy winien być traktowany jednakowo

Prywatność

3.1  Prywatność ma na celu ochronę jednostki przed nadużyciami ze strony innych

3.2  Piraci wierzą, że każdy ma prawo do prywatności w swoim prywatnym życiu

3.3  Prywatność ma zapewnić poufność, anonimowość oraz samostanowienie

3.4  Poufność winna być utrzymywana w zakresie ochrony indywidualnej, ale nie do chwili, gdy jej konsekwencje narażają innych

3.5  Anonimowość nie powinna chronić przed odpowiedzialnością

Przejrzystość i odpowiedzialność
4.1  Przejrzystość informacji ma na celu zmniejszenie nadzoru władzy nad obywatelami

4.2  Piraci liczą, że przejrzystość informacji daje możliwość edukacji obywatelom i zwiększa ich zdolność do podejmowania właściwych decyzji

4.3  Informacje powinny być dostępne dla publiczności

4.4  Informacje powinny być zamieszczane w otwartych formatach, najwygodniejszych do użytkowania

4.5  Aby obywatel mógł być pociągnięty do odpowiedzialności, musi być zdolny do podejmowania decyzji

4.6  Partia Piratów uważa, że każdy ma nieograniczone prawo do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących ich problemów, albo do informacji o tym, w jaki sposób  takie decyzje zostały podjęte.

Wolność słowa oraz informacji
5.1  Ograniczenie swobody zbierania i rozpowszechniania informacji jest niedopuszczalne, z wyjątkami kiedy naruszane zostają prawa obywatelskie

5.2  Ograniczenie Świny wypowiedzi jest niedopuszczalne, z wyjątkiem gdy zostają naruszane prawa obywatelskie

Demokracja bezpośrednia i samostanowienie
6.1  Piraci uważają, że każdy ma prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji odnoszących się do jego interesów

6.2  Takie prawo gwarantuje demokracja bezpośrednia oraz przejrzystość administracji publicznej

6.3  Partia Piratów dąży do decentralizacji władzy i do wdrążenia demokracji bezpośredniej we wszystkich dziedzinach.

………………………………………………

Powyżej znajduje się lista podstawowych zasad polityki Partii Piratów. Aby wszystkie pojęcia zawarte w niej były zrozumiałe i przystępne, poniżej zamieściliśmy wyjaśnienia kilku definicji:

Prawa obywatelskie: prawa do demokratycznego uczestniczenia w życiu społeczeństwa: do praw obywatelskich możemy zaliczyć miedzy innymi: prawo do głosowania, prawo do wyznania religijnego, wolność słowa, wolność prasy i prawo do uczestniczenia do pokojowych demonstracji

Informacje: są to wyniki zbierania, wdrażania i zmieniania danych, które mają wpływ na wiedzę odbiorcy. Detale w informacjach są często interpretowane indywidualnie, w zależności od ich kontekstu oraz nastawienia myślowego odbiorcy.

Top

_______

Rybołówstwo

Przepisy projektu ustaw, które  poprzez Radę Konstytucyjną zostaną włączone do Konstytucji, bedą brzmiały następująco: „Zasoby islandzkiej natury, które nie są własnością prywatną, są stałą i powszechną własnością narodu. Nikt nie może dostać tych zasobów, ani też praw dotyczących ich, na własność bądź do stałego użytku. Zasoby te nigdy nie powinny zostać sprzedane albo wynajęte. Zasoby, które są własnością wspólną narodu, takie jak na przykład ryby, inne morskie organizmy oraz dno morza na terytorium morskim Islandii, źródła wody i prawa ich aktywacji, prawa do zasobów geotermalnych oraz wydobywania ich.

Prawo przewiduje, co jest zasobem naturalnym na podstawie znajdowania się go na określonej głębokości pod powierzchnią ziemi. Korzystanie z zasobów powinno odbywać się z myślą o rozwoju i dobra całej wspólnoty. Rządy oraz obywatele dzielą odpowiedzialność za ochronę środowiska oraz zasobów naturalnych. Rząd ma prawo do przyznania pozwolenia na tymczasowe wydobywanie  zasobów naturalnych. Takie pozwolenia są przyznawane zawsze na tych samych zasadach i rząd nigdy nie dopuści do przyznania praw własnościowych bądź nieograniczonej kontroli nad nimi żadnej jednostce sprywatyzowanej.”

Państwo Islandzkie ma prawo do dzierżawy zasobu, a najemca winien otrzymać miejsce na wolnym rynku, a kwota wynajmu powinna znaleźć się w Skarbie Państwa. Wszelkie wyniki aukcji tego typu winny być zawsze podane do informacji publicznej.

Rynek powinien sprawować całkowitą władzę nad handlem naturalnymi produktami pochodzącymi z rybołóstwa oraz poprawiać warunki pracy marynarzy, oraz mniejszych firm związanych z tą dziedziną.

Wszystkie informacje na temat ważenia, sytuacji na rynku oraz statystki winny być jawne.
Darmowe wędkowanie w czasie otwartego sezony dla tych, którzy chcą to robić profesjonalnie Praca Biura Badań Oceanologicznego (Hafrannsóknastofnunn) winna być jawna. Radcami tego biura nie mogą być zadni interesanci z dziedziny rybołóstwa.

Zapewnienie dostatecznej konkurencji.

Znaczące wsparcie Straży Morskiej poprzez wzmocnienie siły pracującej oraz wyposażenie aby poprawić kontrolę nad przemysłem rybnym.
Zaangażowanie interesantów przemysłu rybnego w system kwot jest aktem kryminalnym.

Streszczenie

System kwot nie ma racji bytu, jeśli naród nie jest właścicielem zasobu. Artykuł 34 konstytucji stanowi o interesie państwa jako priorytecie.

Operatorzy statków rybackich sami decydują, poprzez system aktywnej licytacji, jaką kwotę muszą zapłacić za zezwolenie na połów. Ponieważ dotychczas to rząd decydował o kwotach, łatwiej było manipulować i wywierać na nim presję, poprzez społeczną propagandę oraz fałszywe oświadczenia finansowe, aby rząd obniżał stawki za połowy rybackie. Poprzez wprowadzenie aukcji oraz zmiany kontroli kont, rząd przyczyni się do powstanie prawdziwego sektora kapitałowego oraz wolnego handlu w przemyśle rybnym. Po prostu, każdy płaci tyle, na ile go stać, a musi przebić stawkę swojego poprzednika.

Aby uniknąć zaburzenia rynku oraz niezdrowego tworzenia cen ryb oraz produktów rybnych, całkowity połów powinien być ważony w certyfikowanych punktach. Inspektorzy powinni być wybierani tak, aby nie mogli omijać systemu. Prawo do ponownego ważenia powinno zostać usunięte. Jednostka ważąca powinna nie mieć interesu w zaniżaniu wagi połowu. Obecnie, operatorzy statków ważą rozładunki sami w porcie, a następnie ponownie przed wprowadzeniem na rynek. To zapewnia im ominięcie systemu. Kiedy w końcu ryba trafia na rynek, jej cena jest wielokrotnie niższa od rzeczywistej wartości. To doprowadza do zaniżonych zarobków i co za tym idzie – niższych podatków. Ponadto daje to nienaturalną przewagę na rynkach zagranicznych oraz możliwość sprzedaży ryby odrzuconej od kwoty po niskich cenach. Ponadto sprzedaż siostrzanych zakładów po cenach niższych niż rynkowe sprawia, że pieniądze z takich przetargów nie trafiają do skarbu państwa.

Statystyki dotyczące co przychodzi i co wychodzi z kraju powinny być jawne i dostęp do nich winien być publiczny. To po to, aby mieć wgląd w czasie rzeczywistym na to, ile zasobu jest faktycznie wydobywane.

Jednostki wędkowania powinny przyczynić się do tworzenia miejsc pracy w zamian za darmowe połowy, co wyeliminuje z kolei konieczność wynajmu ekwipunku. To powinno być podmiotem ograniczeń liczby zezwoleń.

Praca Biura Badań Oceanologicznych powinna być jawna i podana do informacji publicznej.

Wymagana jest kontrola sprzedaży za granicą po to, aby mogła wytworzyć się zdrowa konkurencja.

W tym momencie Straż Przybrzeżna prowadzi leasing swoich instrumentów na Morzu Śródziemnym. Jest tylko jeden helikopter i tylko jedna załoga. Islandia zatrudnia dwa helikoptery i dwie załogi, trzeci helikopter nie jest przystosowany do pracy nocą ani do ratowania. Ponieważ straż jest w tak złym stanie jest zmuszona do wynajmu swojego sprzętu aby moc pokryć koszty pracy.

Dotychczasowy system kwot pozwalał operatorom na wgląd w system i wyzysk na niekorzyść rybaków. Ta ustawa ma to zmienić.

Top