Halldóra Mogensen

Kandydatka z 1. miejsca w okręgu wyborczym Reykjavik północ

Parlamentarzystka z ramienia Partii Piratów | ur. 11 lipca 1979

Mam 42 lata, jestem przewodniczącą Partii Píratów oraz liderką listy wyborczej do nadchodzących wyborów parlamentarnych w okręgu wyborczym Reykjavík północ.

Mój mąż i ja mieszkamy z naszym 8-miesięcznym synem i moją 10-letnią córką z poprzedniego związku.

Od początku mojej działalności parlamentarnej prezentowałam i walczyłam o sprawy, które mnie pasjonują. To wyjątkowe uczucie gdy można całe swoje serce włożyć w walkę o to, w co się naprawdę wierzy, co może zmienić społeczeństwo na lepsze. Gdy znajduje się wsparcie i obserwuje postęp spraw we właściwym kierunku. Gdy odnosi się sukces. Doświadczam tych uczuć walcząc o wprowadzenie dochodu podstawowego, zniesienie cięć emerytur, o pomysły na zmiany gospodarcze, dekryminalizację użytkowania konopii na cele przemysłowe, CBD i nie tylko.

Podkreśliłam potencjał tkwiący w jednostkach, ludziach, w kraju, oraz siłę, którą można uwolnić poprzez właściwe działania. Opowiedziałam się za likwidacją ubóstwa poprzez inwestowanie w ludzi i tworzenie elastyczności ekonomicznej, aby każdy móg żyć i prosperować na własnych warunkach, w oparciu o swoje pasje. Takie inwestycje skutkują zwiększonym zaangażowaniem i zaufaniem społecznym do demokracji, zwiększeniem perspektyw i odwagą do zmian i innowacji.

Andrés Ingi Jónsson

Kandydat a 2. miejsca w okręgu wyborczym Reykjavik północ

Parlamentarzysta | ur. 16 sierpnia 1979

Po raz pierwszy zostałem wybrany do Parlamentu z okręgu Reykjavík północ w 2016 roku. Mam tytuł licencjata filozofii i magistra nauk politycznych. W latach przed kryzysem ekonomicznym pracowałem jako dziennikarz, byłem sekretarzem komisji w Radzie Konstytucyjnej w 2011 r. i pełniłem zarówno funkcję wiceministra zdrowia, jak i ministra środowiska w latach 2011-2013. Moją żoną jest Rúna Vigdís Guðmarsdóttir, mamy dwoje dzieci.

Moja wizja

Po wyborach Piraci znajdą się w kluczowej pozycji aby uczynić nasze społeczeństwo lepszym dla nas wszystkich - poprzez zagwarantowanie, że powstanie rząd, który połączy nie tylko najmniejszy wspólny mianownik, ale realna chęć zmian na rzecz praw człowieka, mieszkańców kraju i przyszłości.

Sprawy dla mnie kluczowe

W parlamencie przez ostatnie pięć lat kładłem duży nacisk na tematykę zmian klimatycznych, wzmocnienie demokracji i kwestie równouprawnienia. Są to zagadnienia, które będą kluczowe w nadchodzących latach i ważne jest, aby mieć w nadchodzącej kadencji Parlamentu silną grupę Piratów walczących o te sprawy.

Lenya Run Taha Karim

Kandydatka z 3. miejsca w okręgu wyborczym Reykjavik północ

Studentka prawa | ur. 18 grudnia 1999

Mam 21 lat, w tym roku skończę 22 lata i tej jesieni będę na ostatnim roku studiów prawniczych. Oczywiste jest, że nie byłam nigdy wcześniej zaangażowana w politykę krajową i jestem prawdopodobnie najbardziej niedoświadczoną osobą na liście okręgu wyborczego Reykjavík północ. Jednakże brałam czynny udział w walce o interesy studentów i zasiadałam w Radzie Studentów Uniwersytetu Islandzkiego w latach 2020-2021 jako przewodnicząca stowarzyszenia studentów Vaka. Wierzę, że moje doświadczenie w walce o interesy studentów, a także moja dotychczasowa działalność aktywistyczna, przyniosą w nadchodzących wyborach korzyści zarówno Piratom, jak i wszystkim Islandczykom.

Sprawy dla mnie kluczowe

Skupiam się głównie na podstawowych prawach człowieka. Dekryminalizacja dawek konsumpcyjnych lekkich narkotyków jest poważną kwestią, na którą Piraci zawsze kładli duży nacisk i myślę, że ważne jest, aby ukończyć rozpoczęte już prace w tym zakresie. Zajmuję się również prawami uchodźców i problemami młodych ludzi, ponieważ bolączki obu tych grup są mi bliskie i wierzę, że w odniesieniu do nich możemy zmienić społeczeństwo na lepsze. Nie zapominajmy, że prawa są dziełem człowieka i potrzebujemy postępowych przedstawicieli, którzy nie będą obawiać się wprowadzenia zmiany w prawie. Od tego mamy Parlament i parlamentarzystów.

Björn Leví Gunnarsson

Kandydat z 1. miejsca w okręgu wyborczym Reykjavík południe

Parlamentarzysta | ur. 1 czerwca 1976

Po raz pierwszy zostałem wybrany do Parlamentu w 2016 roku. Zasiadam w Parlamencie z ramienia Partii Piratów w okręgu wyborczym Reykjavík południe i piastuję stanowisko piątego wiceprzewodniczącego Parlamentu.

Moja żona to Heiða María Sigurðardóttir i mamy razem dwoje dzieci.

Sprawy dla mnie kluczowe

Piraci przedstawili jak dotąd jasną politykę w wielu kwestiach. Niektóre z nich nigdy nie tracą na ważności - dobry system opieki zdrowotnej, system edukacji, transport, środowisko i opieka społeczna. Jednak wyzwania związane z przyszłością wymagają od nas nacisku na innowacyjność w ciągle zmieniającym się społeczeństwie i nową konstytucję, która zagwarantuje prawa jednostki i narodu, bezpieczeństwo środowiska i zasobów.

Wizja Piratów

Partia Piratów chce prowadzić politykę w odmienny sposób. Więcej demokracji. Więcej konsultacji. Więcej przekazywania władzy. Im silniejsi będą Piraci w parlamencie, tym bardziej prawdopodobne jest, że te metody pracy będą wdrażane we współpracę z innymi partiami.

Przyszłość kraju i narodu jest zabezpieczona w nowej konstytucji poprzez zagwarantowanie narodowej własności zasobów, ochrony środowiska naturalnego oraz prawa obywateli do odwołania od decyzji w kluczowych dla kraju sprawach, tak aby zawsze można było interweniować jeśli rząd nadużywa władzy lub działa wbrew woli narodu.

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir

Kandydatka z 2. Miejsca w okręgu wyborczym Reykjavík południe

Prawniczka | ur. 3 lutego 1982

Jestem 39-letnią prawniczką prowadzącą własną działalność. Od 2014 r. pracuję w Czerwonym Krzyżu jako adwokat osób ubiegających się o azyl, a od 2009 r. jako wolontariuszka. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu prawa na Uniwersytecie Islandzkim w 2009 r. oraz dodatkowe studia magisterskie z zakresu praw człowieka na KU Leuven w Belgii w 2013 r.Od 2017 jestem na studiach doktoranckich z zakresu praw człowieka na wydziale prawa Uniwersytetu Strassburskiego we Francji. Jestem niezamężna i mam dwoje dzieci w wieku 14 I 2 lat.

Sprawy dla mnie kluczowe

Moim głównym zainteresowaniem w życiu są zagadnienia wolności jednostki od przemocy i ucisku ze strony tych, którzy są w pozycji władzy. Pasjonuje mnie tematyka demokracji, transparentności i szeroko pojętych praw człowieka oraz innych kwestii sprawiających, że społeczność ludzka jest piękna i dobra dla nas wszystkich.

Wizja Piratów

Rewolucja w postawach i metodach pracy w przyjmowaniu obcokrajowców, którzy przyjeżdżają na Islandię z tego czy innego powodu. Nowa konstytucja, z której możemy być dumni.

Halldór Auðar Svansson

Kandydat z 3. miejsca w okręgu wyborczym Reykjavík południe.

Przedstawiciel użytkownika w Zespole Zdrowia Psychicznego Zachód | ur. 26 września 1979

Jestem informatykiem z tytułem magistra zarządzania projektami. Pracowałem przez ponad dekadę jako programista, do czasu gdy zostałem wybrany z ramienia Partii Piratów do Rady Miejskiej Reykjaviku w 2014 roku. Zasiadałem w niej jedną kadencję, a od czasu jej zakończenia pracuję w sektorze zdrowia psychicznego. Mieszkam w Vesturbær nieprzerwanie od 2003 roku.

Sprawy dla mnie kluczowe

Prawa jednostki. Technologia informacyjna, rewolucja cyfrowa i innowacja. Problematyka narkotyków i redukcji szkód związanych z ich używaniem. Problemy ze zdrowiem psychicznym. Badanie możliwości uczynienia systemów bardziej wydajnymi i przyjaznymi dla użytkownika.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir

Kandydatka z 1. miejsca w południowo – zachodnim okręgu wyborczym

Parlamentarzystka, wiceprzewodnicząca Partii Piratów | ur. 6 maja 1987

Nazywam się Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, jestem 34-letnią prawniczką i parlamentarzystką z ramienia Partii Piratów. Ukończyłam studia licencjackie z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Uniwersytecie w Groningen oraz studia magisterskie z międzynarodowego prawa karnego i praw człowieka na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. Zanim zostałam wybrana do parlamentu z ramienia Partii Piratów w 2016 i 2017 roku pracowałam jako dziennikarka i samozatrudniony ekspert, W trakcie mojej kariery parlamentarnej pełniłam funkcję przewodniczącej frakcji parlamentarnej i przewodniczyłam islandzkiej sekcji Rady Europy, przewodniczącej Komitetu Prawa i Praw Człowieka Rady Europy. Przewodniczącej Komisji Konstytucyjnej i Nadzoru, a obecnie jestem wiceprzewodniczącą Partii Piratów.

Sprawy dla mnie kluczowe

Chcę kontynuować pracę z Piratami nad kulturą odpowiedzialności i uczciwości, spokoju i odwagi w islandzkiej polityce oraz współpracę w walce z nepotyzmem i korupcją, które panoszą się do tej pory w społeczeństwie. Odpowiedzialność grupowa w islandzkiej polityce jest tak dominująca, że nie można na nią nawet krytycznie odetchnąć bez komisji etyki zbierającej się w obawie o poszanowanie oblicza Parlamentu.

Marginalizacja, uciszanie, lekceważenie i brak zrozumienia to metody, które obecna władza bezwzględnie stosuje wobec każdego, kto odważy się wypowiedzieć w tonie tejże władzy nieodpowiadającym. Wiedzą o tym najlepiej osoby niepełnosprawne i renciści. Wiedzą o tym osoby najuboższe, seniorzy i obcokrajowcy. Wiedzą o tym naukowcy, którzy wskazują, że członkowie Partii Niepodległości są rekordzistami w zakresie korupcji.

Chcę to zmienić. W tym celu musimy wzmocnić nasze organy regulacyjne tak, by mogły skutecznie spełniać swoją rolę. Ich zadaniem jest zbadanie poziomu skorumpowania rządzących. Mają chronić obywateli przed ingerencją władzy państwowej i zapewnić, że wszyscy zasiądą na równej płaszczyźnie w ramach systemu władzy. Organy te powinny chronić prawa wszystkich ludzi, a nie tylko wybrańców.

Gísli Rafn Ólafsson

Kandydat z 2. Miejsca w południowo – zachodnim okręgu wyborczym

Działacz humanitarny | ur. 20 marca 1969

Po raz pierwszy startuję w wyborach do Parlamentu, po przepracowaniu ostatnich dziesięcioleci na polu pomocy humanitarnej i działalności charytatywnej na całym świecie. Jestem z wykształcenia informatykiem i studiowałem w Danii. W branży technologicznej pracuję od 14 roku życia, a od 27 lat jestem członkiem zespołu ratowniczego. Około 15 lat temu miałem okazję połączyć te dwa zainteresowania i pracować nad technologią związaną z ratownictwem. Moja żona to Sonja Dögg Pétursdóttir i mam pięcioro dzieci, psa i kota.

Sprawy dla mnie kluczowe

Odbudowa po pandemii z silnym naciskiem na innowacyjność i rozwój zielonej infrastruktury. Poważne podejście do sprawy walki ze zmianami klimatu i uczynienie Islandii centrum wiedzy i innowacji w walce z efektem cieplarnianym. Humanitarne traktowanie uchodźców przybywających na Islandię. Przeznaczenie poważnych środków mających na celu zapewnienie życia bez trosk osobom starszym w miejsce obecnej walki o powiązanie końca z końcem oraz systemem, który wciąż na nowo ogranicza ich prawa.

Eva Sjöfn Helgadóttir

Kandydatka z 3 miejsca w południo-zachodnim okręgu wyborczym

Psycholog | ur. 4 sierpnia 1987

Mam 34 lata i wraz z mężem, trójką naszych dzieci i psem mieszkam w Kópavogur. Z wykształcenia jestem psychologiem i pracuję w zawodzie dla Służb Ochrony Praw Dziecka w Reykjavíku. Przez lata intensywnie pracowałam również z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, byłam kierownikiem projektów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Reykjaviku. Od wyborów samorządowych w 2018 roku jestem członkiem kilku komitetów z ramienia Partii Piratów w Kópavogur. Powodem, dla którego zaangażowałam się w politykę jest to, że pasjonuję się kwestiami związanymi z równouprawnieniem, ulepszeniami systemu opieki zdrowotnej, rewolucją w podejściu do zdrowia psychicznego oraz polityką równych szans. Jest dla mnie kluczowe, by każdy mógł uczestniczyć w rynku pracy bez ograniczeń i aby Islandia stała się krajem przyjaznym rodzinie.

Einar Aðalsteinn Brynjólfsson

Kandydat z 1 miejsca w północno- wschodnim okręgu wyborczym

Nauczyciel w szkole średniej | ur. 26 października 1968

Od najmłodszych lat interesowałem się polityką zarówno krajową, jak i zagraniczną i od tego czasu dość ściśle ją śledzę. Próbowałem wpasować się w tradycyjne spektrum polityczne lecz nigdzie nie znalazłem sobie miejsca, bez względu na to, jak długo szukałem. Uważam, że tradycyjne ugrupowania polityczne są do siebie podobne i tkwią w systemie, który nie działa. W Partii Piratów spotkałem ludzi, którzy nie bali się zmian; ludzi, którzy empatyzują z grupami marginalizowanymi; ludzi, którzy chcą wyeliminować bezużyteczne systemy; ludzi otwartych i liberalnych. Wreszcie zafascynowały mnie idee Piratów dotyczące zwiększonej przejrzystości, dostępu do informacji i zwiększonej demokracji. Po zgłębieniu tematu zdecydowałem się wziąć udział w moim pierwszym zjeździe Partii Piratów w styczniu 2016 roku i od tego czasu zacząłem bardzo aktywnie działać w ramach ugrupowania.

Sprawy dla mnie kluczowe

Nowa konstytucja, kwestie związane z rybołówstwem, walka z korupcją i kwestie systemu służby zdrowia są dla mnie priorytetowe. Prócz tego przychodzą mi na myśl kwestie szczegółowo związane z północno-wschodnim okręgiem wyborczym, takie jak rozwiązania transportowe, zatrudnienie, bezpieczeństwo energetyczne i edukacja.

Hrafndís Bára Einarsdóttir

Kandydatka z 2 miejsca w północno-wschodnim okręgu wyborczym

Aktorka i menedżerka wydarzeń | ur. 18 lipca 1983

Mam prawie czterdzieści lat i jestem rozwódką z sześciorgiem dzieci - własnych, pasierbów i przybranych. Urodziłam się i wychowałam we wschodniej części dystryktu, a korzenie mam w Hrafnkelsdalur i Jökuldalur. Moje rodziny pochodzą ze Skógargerði i Fjallsel w Fells, Vaðbrekki w Hrafnkelsdalur i Bótinn w Glerárþorp. Zawsze byłam osobą żądną uwagi i wokalną. Od dziecka byłam pełna własnych opinii i zadziwiające jest, że mojej mamie udało się „wyprowadzić mnie na ludzi”. Moi rodzice to Ragnhildur Ingibjörg Benediktsdóttir z Jötunfell w Glerárþorp i Einar Pálsson z Aðalból w Hrafnkelsdalur. Są oni dla mnie główną inspiracją w walce o sprawiedliwość, wspieranie równości pod każdym względem i wiary w ważność dobrego traktowania naszych najmłodszych braci. Żadne społeczeństwo nie jest zdrowe jeśli nie wszystkim dane jest korzystać z jego dobrodziejstw.

Moje główne priorytety i powód, dla którego jestem kandydatką w wyborach, to potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych i ubogich. Przestępstwem jest ograniczanie praw człowieka osób niepełnosprawnych. Zbrodnią jest rabowanie starszych ludzi i wykroczeniem społecznym jest zniewalanie osób niepełnosprawnych i innych ludzi w szponach biedy. Uzależnieni od narkotyków to przede wszystkim ludzie, a nie przestępcy. Wszyscy ci ludzie mogą wzbogacić nasze społeczeństwo i uczynić je wartościowszym i lepszym, jeśli tylko damy im możliwość uczestnictwa w życiu społecznym zamiast patrzeć na nich jak na obciążenie.

Magnús Davíð Norðdahl

Kandydat z 1 miejsca w północno-zachodnim okręgu wyborczym

Prawnik ds. praw człowieka | ur. 8 lutego 1982

W trakcie mojej kariery jako samozatrudniony prawnik reprezentowałem osoby, które z różnych powodów znajdowały się pod presją i miały niewielu, jeśli w ogóle, adwokatów. Moja praca w związku z tym była skupiona przede wszystkim na osobach ubiegających się o azyl. Zagadnienia te mają ze swej natury charakter polityczny i często są polem konfliktu z tymi, którzy są decydentami w tym zakresie, tj. z Partią Niepodległości sprawującą w ostatnich latach kontrolę nad Ministerstwem Sprawiedliwości. Moja walka na tym polu przyniosła wymierne rezultaty i poprawiła sytuację wielu osób i rodzin, które wcześniej oczekiwały deportacji, a w rezultacie miały możliwość osiedlenia się tutaj i uczestniczenia w życiu islandzkiego społeczeństwa.

Główny cel

Walka o prawa człowieka na wszystkich płaszczyznach społecznych.

Álfheiður Eymarsdóttir

Kandydatka z 1. miejsca w południowym okręgu wyborczym

Politolog i wiceprzewodnicząca Parlamentu | ur. 18 czerwca 1969

Przez większość swojej kariery zawodowej pracowałam jako administratorka systemów, urzędniczka, dyrektor zarządzający, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, oraz posiadałam i prowadzę własną firmę. Moja praca na przestrzeni lat związana była głównie ze sprzętem komputerowym i komunikacyjnym, rozwiązaniami sieciowymi i usługami elektronicznymi/samoobsługą, projektami usprawnień na stanowiskach usługowych i zarządczych oraz rybołówstwem. Jestem politologiem z wykształceniem z Uniwersytetu Islandzkiego i mam dyplom z międzynarodowej teorii politycznej i filozofii politycznej z Uniwersytetu w Edynburgu. Obecnie dążę do uzyskania tam tytułu magistra wiosną 2022 r.

Sprawy dla mnie kluczowe

Z całego serca popieram podstawowe założenia polityczne Partii Piratów. Moje poglądy opierają się na wiarze w wolność jednostki, odpowiedzialność władz i jej wybranych przedstawicieli wobec elektoratu, przejrzystość, otwartą demokrację i krytyczne myślenie. Nie mam wyrozumiałości dla nierzetelności, konfliktów interesów, niekompetencji, nepotyzmu i wszelkiego rodzaju korupcji.

Nowa konstytucja, zmiany systemowe, system kwotowy i walka z korupcją są dla mnie bardzo ważne. W kraju istnieje ogromna potrzeba zmian systemowych: systemu władzy, sytemu wyborczego, służby zdrowia, polityki ekonomicznej, systemu opieki społecznej, systemu kwotowego i strefy finansowej. Systemy te są przestarzałe, złożone, nieprzejrzyste, źle funkcjonujące, w wielu przypadkach naruszają prawa obywatelskie i są niezrównoważone. Tę sferę musimy przeprojektować, unowocześnić i uprościć. Dokonać zmiany systemu bez przewrotu. Moje główne priorytety to rybołówstwo, nowy sposób myślenia o gospodarce dobrobytu, w tym bezwarunkowy dochód podstawowy, zrównoważone metody produkcji nie obciążające światowych zasobów.

Bardzo interesuje mnie środowisko biznesowe i uważam jego rozwój za jedną z najważniejszych kwestii w południowym okręgu wyborczym. Branża rybna jest mi bardzo bliska, od lat walczyłam z systemem kwotowym i przez jakiś czas prowadziłam własną firmę zajmującą się eksportem ryb. Naród musi zostać uwolniony od jarzma systemu kwotowego i eksploatacji połowów na dużą skalę poprzez gwarancję, że to naród będzie właścicielem zasobów rybnych, że wszystkie prawa użytkowania będą tymczasowe, że istnieć będzie równość w przydzielaniu praw użytkowania poprzez aukcje. Konieczne jest zapewnienie, że opłaty licencyjne z zasobów płyną do narodu drogą licytacji, a w końcu by zapewnione było zrównoważone wykorzystanie zasobów poprzez uwzględnienie doradztwa naukowego.