Píratar XP

Nýja stjórnarskráin, auðvitað

Nýja stjórnarskráin

Píratar ætla að efna loforðið um að íslenska þjóðin fái nýja stjórnarskrá. Við þurfum stjórnarskrá sem afnemur ríkjandi óvissu um valdmörk og ábyrgð valdhafa, festir nútímaleg mannréttindi í sessi, tryggir þjóðareign náttúruauðlinda og eflir lýðræði, umhverfisvernd og gagnsæja stjórnsýslu.

Sú stjórnarskrá er nú þegar til, en hefur legið óhreyfð og safnað ryki í tæpan áratug vegna þess að æðstu valdhöfum landsins hefur ekki þótt nauðsynlegt að virða vilja þjóðarinnar. Það gefur auga leið að stjórnarskrá sem var fest í sessi á nítjándu öld er ekki fullnægjandi leiðarvísir í nútímasamfélagi.

Nýja stjórnarskráin

Við viljum innleiða nýja stjórnarskrá sem grundvallast á tillögum stjórnlagaráðs á næsta kjörtímabili, líkt og þjóðin kvað á um þann 20. október 2012. Alþingi á að virða vilja þjóðarinnar og efna loforðið frá lýðveldisstofnun um að íslenska þjóðin fái nýja stjórnarskrá. Píratar munu einungis taka þátt í myndun ríkisstjórnar sem skuldbindur sig til þess að kjósa um nýju stjórnarskrána á næsta kjörtímabili.

Klárum stjórnarskrána á kjörtímabilinu 

Við viljum að Alþingi samþykki nýju stjórnarskrána á kjörtímabilinu og efni til þjóðaratkvæðagreiðslu til staðfestingar á henni í kjölfarið, samhliða þarnæstu alþingiskosningum. Tillögur stjórnlagaráðs verða lagðar til grundvallar allri þessari vinnu, sem og sú vinna sem lögð hefur verið í þær tillögur síðan og birtist m.a. í þeim frumvörpum sem þingmenn Pírata hafa lagt fram á Alþingi undanfarin ár. Sú nýja stjórnarskrá hefur hlotið stuðning þjóðarinnar, var skrifuð á mannamáli af fjölbreyttum hópi fólks í lýðræðislegu og gagnsæju ferli. Nýja stjórnarskráin tekur af ríkjandi vafa um valdmörk og ábyrgð valdhafa, festir nútímaleg mannréttindi í sessi, tryggir náttúruauðlindir í þjóðareign og eflir lýðræði, náttúruvernd og gagnsæja stjórnsýslu án þess að kollvarpa stjórnskipan landsins.

Ríkt almenningssamráð og vönduð vinnubrögð 

Öll umræða um möguleg frávik frá tillögum stjórnlagaráðs skal fara fram í víðtæku og opnu samráði við almenning og eftir atvikum í samráði við fyrrum fulltrúa í stjórnlagaráði. Tillögur stjórnlagaráðs eiga að vera útgangspunkturinn og breytingar eiga að ná markmiðum eða anda þeirra. Alþingi ætti að taka nýju stjórnarskrána og einstök ákvæði hennar til umræðu á hverju þingi næsta kjörtímabils, til að varpa ljósi á einstök efnisleg ágreiningsatriði og veita öllum á þingi svigrúm til að tjá skoðanir sínar á málinu.

Nýja stjórnarskráin

Nýja stjórnarskrá sem
grundvallast á tillögum
stjórnlagaráðs á næsta
kjörtímabili.

Efnahagskerfi 21. aldarinnar

Píratar tala fyrir nýrri
hugmyndafræði í
efnahagsmálum

Róttækar breytingar í sjávarútvegi

Píratar líta á sjávarauðlindina
sem sameiginlega og ævarandi
eign íslensku þjóðarinnar.

Umhverfis- og loftslagshugsun

Píratar eru tilbúnir í þær
aðgerðir sem þarf að ráðast
í til að byggja upp græna og
sjálfbæra framtíð.

Virkar varnir gegn spillingu

Píratar ætla að virkja öflugar
varnir gegn spillingu með
eflingu eftirlitsstofnana

Velsældarsamfélagið

Markmið Pírata er að
byggja betra samfélag
fyrir alla.

Nýja stjórnarskráin

Nýja stjórnarskrá sem grundvallast á tillögum stjórnlagaráðs á næsta kjörtímabili.

Efnahagskerfi 21. aldarinnar

Píratar tala fyrir nýrri hugmyndafræði í efnahagsmálum.

Róttækar breytingar í sjávarútvegi

Píratar líta á sjávarauðlindina sem sameiginlega og ævarandi eign íslensku þjóðarinnar.

Umhverfis- og loftslagshugsun

Píratar eru tilbúnir í þær aðgerðir sem þarf að ráðast í til að byggja upp græna og sjálfbæra framtíð.

Virkar varnir gegn spillingu

Píratar ætla að virkja öflugar varnir gegn spillingu með eflingu eftirlitsstofnana.

Velsældars-amfélagið

Markmið Pírata er að byggja betra samfélag fyrir alla.

Nýja stjórnarskráin

Nýja stjórnarskrá sem grundvallast á tillögum stjórnlagaráðs á næsta kjörtímabili.

Efnahagskerfi 21. aldarinnar

Píratar tala fyrir nýrri hugmyndafræði í efnahagsmálum

Róttækar breytingar í sjávarútvegi

Píratar líta á sjávarauðlindina sem sameiginlega og ævarandi eign íslensku þjóðarinnar.

Umhverfis- og loftslagshugsun

Píratar eru tilbúnir í þær aðgerðir sem þarf að ráðast í til að byggja upp græna og sjálfbæra framtíð.

Virkar varnir gegn spillingu

Píratar ætla að virkja öflugar varnir gegn spillingu með eflingu eftirlitsstofnana

Velsældar-samfélagið

Markmið Pírata er að byggja betra samfélag fyrir alla.

Grunnstefna Pírata

Grunngildi Pírata birtast í grunnstefnunni. Öll stefnumál sem lögð eru fram til samþykktar innan Pírata þurfa að standast viðmið grunnstefnunnar.

X
X