Skip to main content

Framtíðarsýn Pírata

10 ára áætlun Pírata

Allar stefnur Pírata byggja á grunnstefnu Pírata, þar sem gagnrýnin hugsun og vel upplýstar ákvarðanir eru í fyrirrúmi.

  1. Ný stjórnarskrá
    1. 21. aldar stjórnarskrá
   1. Stjórnarskrá á mannamáli fyrir framtíðina
   2. Efnum loforðið frá lýðveldisstofnun
  2. Ísland meðal þjóða
   1. Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhald viðræðna við ESB
   2. Betri móttaka erlends fólks
  3. Virkt lýðræði
   1. Aukið vald til almennings
   2. Opið og öflugt Alþingi
   3. Eflum vitund um lýðræði og þjóðfélagsmál með þjálfun í gagnrýnni hugsun
   4. Veitum stjórnvöldum meira aðhald
   5. Virkt lýðræði er meira en kosningar
  4. Gagnsæi og upplýsingafrelsi
   1. Gagnsæ og opin stjórnsýsla
   2. Varnir gegn spillingu – Lögfestum samning SÞ gegn spillingu
   3. Upplýsingafrelsi – Upplýsingar eru forsenda upplýsingar
   4. Netfrelsi – Friðhelgi einkalífsins gildi líka á netinu
   5. Verndum tjáningarfrelsið
  5. Sjávarútvegsmál
   1. Allar aflaheimildir á uppboð
   2. Allur afli á markað
   3. Frjálsar handfæraveiðar
  6. Umhverfismál
   1. Ísland verði í fararbroddi í umhverfismálum
   2. Byggjum mannlíf og atvinnulíf sem mest á sjálfbærri þróun
   3. Hálendisþjóðgarður – Verndum viðkvæma náttúru miðhálendisin
  7. Efnahagsmál
   1. Upplýst nálgun
   2. Skattheimta standi undir grunnstoðum
   3. Bindum enda á skattaundanskot og þunna eiginfjármögnun
   4. Fjármál hins opinbera verði opin, tölvutæk, gagnsæ og sundurliðuð
   5. Ábyrg efnahagsstjórn
  8. Endurreist heilbrigðiskerfi
    1. Við eigum öll rétt á fullnægjandi heilbrigðisþjónustu
    2. Átak í geðheilbrigðismálum – Þjónusta sálfræðinga verði hluti af sjúkratryggingum
    3. Afglæpavæðing vímuefna
    4. Þjónusta tannlækna verði hluti af sjúkratryggingum

  9. Styrkjum menntun sem grunnstoð
   1. Tryggjum öllum aðgengi að námi óháð efnahag og búsetu
   2. Leiðréttum grunnframfærslu LÍN
   3. Förum finnsku leiðina
  10. Velferðarmál
    1. Afnemum tekjuskerðingar
    2. Bætum kjör aldraðra
    3. Lögfestum lágmarksframfærsluviðmið
    4. Einföldum framfærslukerfið
    5. Lýðræðislegir lífeyrissjóðir
    6. Skjól fyrir alla
    7. Styttum vinnudaginn

  11. Landbúnaður
   1. Endurskoðum búvörusamninga hið fyrsta
   2. Afnemum tolla á landbúnaðarvörum í skrefum
   3. Afnemum undanþágur matvælafyrirtækja frá samkeppnislögum
   4. Skynsamlegur stuðningur gagnast bæði bændum og neytendum
  12. Ísland sem áfangastaður
   1. Ferðaþjónusta til framtíðar
   2. Gistináttagjaldið til sveitarfélaganna
   3. Langtímaáætlun með öryggi og umhverfisvernd að leiðarljósi
  13. Eflum byggðir
   1. Grunnstoðir handa öllum, alls staðar
   2. Leiðréttum stöðuna fyrir leigjendur
   3. Sjálfbær byggðastefna
   4. Réttlátar almenningssamgöngur

Upp


1. Ný stjórnarskrá

Virðum vilja þjóðarinnar – klárum málið!

21. aldar stjórnarskrá

Samfélagið hefur þróast hraðar en stjórnkerfið, því er þörf á nýjum samfélagssáttmála á mannamáli.

Ný stjórnarskrá Íslands:

Upp

Stjórnarskrá á mannamáli

Núgildandi stjórnarskrá er óskýr og úrelt. Þrískipting valdsins, völd forseta og pólitísk ábyrgð eru illa skilgreind og ótrygg. Stjórnskipan landsins byggist á túlkunum, hefð og jafnvel hentistefnu stjórnvalda og við þurfum stjórnarskrá sem fólk skilur og tryggir pólitíska ábyrgð.

Upp

Efnum loforðið frá lýðveldisstofnun

Þjóðinni hefur verið lofað nýrri stjórnarskrá frá árinu 1944. Nú eigum við nýja stjórnarskrá.Ný stjórnarskrá er tilbúin. Virðum niðurstöðuna úr þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012 og klárum málið.
Stefna Pírata um stjórnskipunarlög

Upp

2. Ísland meðal þjóða

Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhald viðræðna við ESB

Efnum svikin loforð og hættum að taka ákvarðanir með leynilegum bréfum. Píratar vilja færa þjóðinni valdið í reynd með því að treysta henni til að taka upplýsta ákvörðun um sameiginlega hagsmuni. Þjóðin á að ráða svona stóru máli sjálf. Stjórnvöld eru í vinnu fyrir þjóðina og eiga að fylgja fyrirmælum hennar af heilum hug – það er enginn pólitískur ómöguleiki í því.

Stefna Pírata í kosningu um ESB viðræður

Upp

Tökum betur á móti innflytjendum, flóttamönnum og hælisleitendum

Landamæri þjóða eru manngerð fyrirbæri sem koma oft í veg fyrir sjálfræði fólks og jafnræði á milli fólks af ólíkum uppruna, trúarbrögðum eða stöðu að öðru leyti. Mannúð og mannréttindi eiga að gilda um alla einstaklinga, óháð landamærum, og okkur ber siðferðisleg skylda til að hjálpa fólki í neyð. Píratar vilja að Ísland taki á móti fleiri flóttamönnum og hælisleitendum og taki almennt betur á móti fólki sem vill setjast hér að. Við viljum samræma íslenska innflytjendastefnu með það að markmiði að jafnræðis sé gætt gagnvart öllum erlendum ríkisborgurum og leitað eftir þátttöku þeirra í ákvarðanatöku sem snertir þá.

Almenn stefna Pírata um útlendinga

Upp

3. Virkt lýðræði

Þú hefur rétt á þátttöku í málum sem varða þig.
Dómgreind fjöldans skal ekki vanmetin. Saman erum við sterk.

Heilbrigt lýðræði, almenning til áhrifa

Innleiðum málskotsrétt og frumkvæðisrétt þjóðarinnar. Almenningur þarf alvöru verkfæri til að stöðva lög sem sett eru í óþökk þjóðar án þess að þurfa að fara með bænaskrá til Bessastaða eða kasta drasli í þinghúsið. Til að geta haft áhrif á forgangsröðun mála á þingi þarf almenningur að geta lagt fram mál á Alþingi. Málskotsréttur þjóðarinnar veitir aðhald og tryggir bætt vinnubrögð á þingi og frumkvæðisréttur þjóðarinnar færir vald og ábyrgð í hendur fólksins. Hvort tveggja er tryggt í nýju stjórnarskránni.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/35/
Ný stjórnarskrá: http://www.stjornlagarad.is/starfid/frumvarp/grein/item35354/

Upp

Opið og öflugt Alþingi

Alþingi nýtur afar lítils trausts meðal landsmanna og það er ein brýnasta áskorun íslenskra stjórnmála. Píratar hafa ýmsar tillögur að úrbótum á störfum þingsins sem hægt er að innleiða strax. Þeirra á meðal er að ráðherrar séu ekki þingmenn á sama tíma, að fundir fastanefnda þingsins verði að jafnaði opnir, að þingmál lifi á milli þinga í stað þess að falla niður eins og nú er og að forseti Alþingis hafi dagskrárvald í reynd, geti vísað vanbúnum málum til baka í ráðuneytin og neitað að taka þau á dagskrá. Sömuleiðis að sett verði á fót sérstök lagaskrifstofa Alþingis sem og ný þverpólitísk þingmannanefnd (Framtíðarnefndin) þar sem unnið verði markvisst að langtímamarkmiðum og stefnum.

Upp

Eflum vitund um lýðræði og þjóðfélagsmál með þjálfun í gagnrýnni hugsun

Lýðræði gerist ekki sjálfkrafa. Samfélagssáttmálinn byggist á samtali, samþykki og samvinnu. Eflum kennslu um lýðræði, heimspeki og samfélagsmál og þjálfun í gagnrýnni hugsun og lýðræðislegum vinnubrögðum á öllum skólastigum.

Upp

Veitum stjórnvöldum meira aðhald

Valdi fylgir ábyrgð. Grunnurinn að góðu samfélagi er skiljanleg stjórnarskrá þar sem allir geta skilið rétt sinn og ábyrgð valdhafa. Óháðir fjölmiðlar eru nauðsynlegur hluti þess að fylgjast með valdinu. Gagnsæ stjórnsýsla er nauðsynleg til þess að fjölmiðlar og almenningur geti sinnt lýðræðislegu hlutverki sínu.

Upp

Lýðræðið þarf að iðka á milli kosninga

Lýðræði er miklu meira en kosningar, það snýst um stjórnarfar og tækifæri til þátttöku. Stjórnvöld eiga að bjóða borgurum til þátttöku á öllum stigum mála; frá skilgreiningu vandans til lausnar á honum. Virkjum upplýsingatæknina, borgarafundi og annars konar nýsköpun lýðræðis til að efla almannavald á milli kosninga.

Stefna Pírata:
Ný stjórnarskrá: “Með lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa umtalsverð áhrif á umhverfi og náttúru svo og heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila.”

Upp

4. Gagnsæi og upplýsingafrelsi

Þetta kemur þér víst við!

Gagnsæ og opin stjórnsýsla

Gagnsæi er nauðsynleg forsenda fyrir ábyrgð og fyrir upplýstri þátttöku almennings í lýðræðinu. Til að fyrirbyggja spillingu þarf ábyrgðin að vera skýr og upplýsingar um ákvarðanir aðgengilegar öllum. Valdeflum einstaklinga með betra aðgengi og betri upplýsingum. Upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar og skiljanlegar, þ.e. bæði á mannamáli og á opnu, tölvutæku sniði.
Ný stjórnarskrá: “Upplýsingar og gögn í fórum stjórnvalda skulu vera tiltæk án undandráttar og skal með lögum tryggja aðgang almennings að þeim.”

Upp

Lögfestum samning SÞ gegn spillingu


Vinnum gegn spillingu og notum til þess alþjóðlega viðurkenndar og sannreyndar lausnir. Með aðild Íslands að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu fyrir 6 árum samþykkti Alþingi að slíkar lausnir skyldi setja í lög – það þarf að klára.
Upp

Nútímaleg vernd höfundaréttar

Höfundar eiga rétt á að njóta ágóða af verkum sínum. Lög um höfundarétt þarf að endurskoða til að þau taki betur mið af þróun samfélagsins og upplýsingatækninnar, með það að markmiði að gera höfundum kleift að afla tekna af verkum sínum án þess að framfylgni laganna bitni á almannahagsmunum, borgararéttindum eða hefðbundnum ferlum réttarríkisins.

Leita skal leiða til að styrkja rétt höfunda, sérstaklega gagnvart milliliðum, á sama tíma og tjáningarfrelsi, netfrelsi og friðhelgi einkalífs borgaranna er virt.

Endurskoða og samræma þarf löggjöf um höfundarétt innan evrópska efnahagssvæðisins og á alþjóðavísu; svo sem lög um gildistíma höfundaréttar, sæmdarrétt, höfundarétt í almenningsrýmum (e. freedom of panorama), undanþágur vegna skopstælinga (e. freedom of parody), notkun hugverka í menntatilgangi, leyfi til gagnaúrvinnslu, stafræna útgáfu verka o.fl.

Upp

Upplýsingafrelsi – Upplýsingar eru forsenda upplýsingar

Forsenda heilbrigðs lýðræðis er aðgengi almennings að upplýsingum og réttur okkar til að safna og skiptast á upplýsingum án afskipta stjórnvalda. Stjórnvöld eiga að beita upplýsingatækni í mun ríkari mæli til að koma gögnum á framfæri, sinna þjónustu og hafa samráð við borgarana.

Í nýrri stjórnarskrá segir:
“Öllum er frjálst að leita eftir, taka við, safna og miðla upplýsingum og hugmyndum.”

Upp

Netfrelsi – Friðhelgi einkalífsins gildi líka á netinu

Tryggjum friðhelgi einkalífs alls staðar. Afnemum gagnageymd og heimildir til að safna og selja persónuupplýsingar einstaklinga. Fólk ráði sjálft með hvaða hætti það birtist samfélaginu.

Beitum okkur gegn ritskoðun og brotum gegn friðhelgi einkalífs, t.d. almennu rafrænu eftirliti. Áfram verði þó hægt að beita sértækum aðgerðum gegn einstaklingum, með dómsúrskurði, þegar rökstuddur grunur er um lögbrot, sérstaklega þegar kemur að barnavernd.

Upp

Tjáningarfrelsi

Stjórnvöld skulu stefna að því að Ísland verði leiðandi aðili í vernd upplýsinga- og tjáningarfrelsis á alþjóðavísu. Refsiréttarákvæði um meiðyrði falli niður og þau færð í einkarétt, með tilheyrandi niðurfellingu fangelsisrefsingar. Meiðyrðalöggjöf verði almennt endurskoðuð til að vernda betur tjáningarfrelsi hinna valdaminni í samfélaginu.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/issue/66/

Ný stjórnarskrá: “Með lögum skal tryggja aðstæður til opinnar og upplýstrar umræðu. Óheimilt er að takmarka aðgang að netinu og upplýsingatækni nema að uppfylltum skilyrðum 29. gr.”

Upp

Klárum IMMI (Icelandic Modern Media Initiative)

Árið 2011 samþykkti Alþingi einróma þingsályktunartillögu um að Ísland skyldi skapa sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis.

Í þessu felst m.a. að tryggja betur vernd afhjúpenda, fjölmiðla og heimildarmanna þeirra; að fyrirbyggja lögbann á útgáfu og að tryggja réttlátari málsmeðferð gagnvart sakborningum í meiðyrðamálum.

Almennt er stefnt að því að gera öll skjöl aðgengileg öllum á netinu og að erlendir fjölmiðlar og samtök geti haft rafrænt aðsetur hér á landi í skjóli þessa umhverfis. Píratar vilja fylgja þessu máli í höfn af festu og lögfesta þau frumvörp sem hafa verið lögð fram á grundvelli IMMI.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/issue/66/

Þingsályktun um IMMI: https://immi.is/thingsalyktunin/

Frumvörp í ferli: https://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/kynning-a-fjorum-frumvorpum-um-tjaningar-og-upplysingafrelsi

Upp

5. Sjávarútvegsmál

Kerfisbreyting án kollsteypu – Auðlind í almannaeigu.

Allar aflaheimildir á uppboð

Íslenska ríkið, fyrir hönd þjóðarinnar, á að bjóða aflaheimildir upp til leigu á opnum markaði og skal leigugjaldið renna í ríkissjóð. Skulu öll úrslit uppboða vera opinberar upplýsingar. Með þessum hætti væri jafnræði, nýliðun og sanngjarn arður þjóðarinnar af fiskveiðiauðlind hennar tryggður.

Í nýrri stjórnarskrá segir:
“Auðlindir í náttúru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja.”

Upp

Allur afli á markað

Allur afli skal fara á markað til að gera viðskipti með sjávarútvegsafurðir eðlilegri og bæta hag sjómanna, minni sjávarútvegsfyrirtækja og annarra fyrirtækja sem vinna með aukaafurðir. Þetta myndi stuðla að eðlilegri verðmyndun á afurðum, jafna möguleika fiskvinnslna í landinu og tryggja að arðurinn af auðlindinni sé ekki fluttur úr landi.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/15/

Upp

Frjálsar handfæraveiðar

Handfæraveiðar verði frjálsar og gerðar aðgengilegar þeim sem kjósa að stunda þær til atvinnu. Tilgangurinn er að stuðla að nýliðun og sjálfbærri nýtingu sjávar ásamt kærkominni búbót fyrir gjörvallt landið. Kerfið verði einfaldað og sveigjanleiki aukinn til að auðvelda nýjum aðilum að stofna og reka útgerð. Handfæraveiðar skulu háðar skynsamlegum takmörkunum og fjölda leyfa á einstaklinga, lögaðila og eftir tegundum báta.

Upp

6. Umhverfismál

Sjálfbærni sem leiðarstef.

Ísland verði í fararbroddi í umhverfismálum

Á undanförnum áratugum hefur orðið ljóst að mannkynið er að ganga verulega á auðlindir jarðar og náttúru með fyrirsjáanlega hrikalegum afleiðingum fyrir komandi kynslóðir. Ábyrg umgengni við náttúruna og sjálfbær nýting auðlinda eru nauðsynleg forgangsmál. Tökum fullt tillit til alþjóðaviðmiða og samninga í umhverfismálum og leyfum náttúrunni að njóta vafans. Framfylgja skal megingildum sjálfbærrar þróunar í verki.

Í nýrri stjórnarskrá segir:
“Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu. Öllum ber að virða hana og vernda. Í því felst að fjölbreytni lands og lífríkis sé viðhaldið og náttúruminjar, óbyggð víðerni, gróður og jarðvegur njóti verndar. Fyrri spjöll skulu bætt eftir föngum. Nýtingu náttúrugæða skal haga þannig að þau skerðist sem minnst til langframa og gildi náttúrunnar og hagsmunir komandi kynslóða séu virt.”

Upp

Hálendisþjóðgarður – Verndum viðkvæma náttúru miðhálendisins

Miðhálendið er ein dýrmætasta perla landsins. Þar má finna eldfjöll, jökla, vatnsmiklar ár og fossa, litrík háhitasvæði, víðfeðm hraun og svartar sandauðnir sem kallast á við viðkvæmar gróðurvinjar. Saman mynda þessi náttúrufyrirbæri stórbrotnar landslagsheildir á einum stærstu víðernum Evrópu. Þessa þjóðargersemi þarf að vernda til framtíðar.

Í nýrri stjórnarskrá segir:
“Með lögum skal tryggja að allir hafi aðgang að óspilltri náttúru.”

Upp

Styðjum við rafbílavæðingu

Píratar vilja stuðla að rafbílavæðingu Íslands, m.a. með því að huga að innviðum og með fjárhagslegum ívilnunum sem stefni að því að auka hlutfall rafbíla. Almenn orkumála- og umhverfisstefna ætti að innihalda markmið um rafbílavæðingu og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að ná þeim markmiðum.

Upp

7. Efnahagsmál

Upplýst nálgun

Markmið efnahagsstefnu er að styðja við virka samkeppni, nýsköpun og hagvöxt sem staðið geta undir velferð og grunnstoðum samfélagsins. Píratar “trúa” hvorki á einkarekstur né opinberan rekstur, heldur vilja beita því sem best hefur reynst á hverju sviði fyrir sig.

Upp

Skattheimta standi undir grunnstoðum

Það er ekki sjálfstætt markmið Pírata að hækka eða lækka skatta, heldur er markmið skattheimtu ríkisins að hið opinbera geti tryggt grunnstoðir samfélagsins; svo sem heilbrigðiskerfi, menntakerfi, almannatryggingakerfi, löggæslu, vegakerfi o.s.frv., þar sem megináherslan er lögð á gæði og jafnt aðgengi.

Upp

Bindum enda á skattaundanskot og þunna eiginfjármögnun

Við viljum leita uppi fjársjóði Íslendinga í skattaskjólum og tryggja að alþjóðleg fyrirtæki sem starfa á Íslandi greiði skatta á Íslandi, með því að koma í veg fyrir að hagnaði þeirra sé komið úr landi sem vaxtagreiðslur til móðurfyrirtækis.

Upp

Fjármál hins opinbera verði opin, tölvutæk, gagnsæ og sundurliðuð

Bókhald ríkissjóðs og ríkisstofnana skal gert aðgengilegt á tölvutæku formi að því marki sem sjónarmið persónuverndar leyfa. Við alla álagningu skatta skal áhersla lögð á að skatturinn sé sýnilegur og skiljanlegur greiðanda. Afurðir sem tengjast verkefnum fjármögnuðum af opinberu fé skulu almennt vera í almannaeigu og þar með opin og aðgengileg öllum. Eignarhald lögaðila skal vera opið og rekjanlegt.

Upp

Ábyrg efnahagsstjórn

Alþingi á að setja langtímaáætlun í opinberri þjónustu og hvorki að skila afgangi né safna skuldum nema í samræmi við langtímaáætlanir. Til að tryggja hagsmuni almennings skulu ábyrgð, stöðugleiki, sjálfbærni og langtímamarkmið vera skýr í öllum efnahagsmálum.

Upp

8. Heilbrigðismál

Örugg heilbrigðisþjónusta án endurgjalds.

Endurreisum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu

Við eigum öll rétt á fullnægjandi heilbrigðisþjónustu; jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu eru grundvallarmannréttindi sem allir skulu njóta. Stefnt skal að því að heilbrigðisþjónusta og nauðsynleg lyfjakaup verði gjaldfrjáls. Aðbúnaður og kjör heilbrigðisstarfsfólks verði bætt verulega og fjársvelti heilbrigðiskerfisins hætt. Gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta fyrir alla landsmenn kostar minna en lækkun veiðigjalda á liðnu kjörtímabili og tapaður tekjuskattur sem álfyrirtæki hafa komist hjá því að greiða. Uppboð ríkisins á tímabundnum afnotum af sjávarauðlind landsmanna getur tryggt endurreisn heilbrigðisþjónustunnar og öryggi hennar um fyrirséða framtíð.

Í nýrri stjórnarskrá segir:

“Öllum skal með lögum tryggður réttur til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er, þ.m.t. réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni og ómenguðu andrúmslofti. Öllum skal með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi heilbrigðisþjónustu.”

Upp

Átak í geðheilbrigðismálum – Þjónusta sálfræðinga verði hluti af sjúkratryggingum

Geðheilbrigði er eitt brýnasta viðfangsefni okkar tíma og stjórnvöld þurfa að gera mun betur í að styðja við gjaldfrjálsa geðheilbrigðisþjónustu. Sérstaklega er mikilvægt að ungmenni með geðrænar raskanir fái viðeigandi og fullnægjandi aðstoð. Stefnt skal að því að þjónusta sálfræðinga verði hluti af sjúkratryggingum.

Upp

Afglæpavæðing vímuefna

Refsistefnan hefur brugðist. Vímuefnamisnotkun er heilbrigðisvandamál sem þarf að leysa sem slíkt. Nálgumst fíkn sem heilsufarslegt og félagslegt vandamál frekar en sem glæp og veitum vímuefnaneytendum í vanda aðstoð í stað þess að refsa þeim.

Upp

Þjónusta tannlækna verði hluti af sjúkratryggingum

Tannheilsa er órjúfanlegur þáttur í heilsu einstaklinga og engin ástæða til að aðskilja hana sérstaklega frá annarri heilbrigðisþjónustu. Stefnt skal að því að þjónusta tannlækna verði hluti af sjúkratryggingum.

Upp

Nýr spítali á góðum stað til framtíðar

Píratar vilja halda áfram þeirri uppbyggingu sem hafin er við Landspítalann við Hringbraut; viðhaldi, endurnýjun á tækjakosti og byggingu sjúkrahótels. Á sama tíma viljum við setja af stað faglega, óháða staðarvalsgreiningu á helstu mögulegum staðsetningum nýja Landspítalans á höfuðborgarsvæðinu. Þeirri úttekt ætti að vera lokið innan árs og ætti að taka mið af svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins og þróun íslenskrar heilbrigðisþjónustu til framtíðar. Í kjölfarið verði landsmönnum falið að velja milli helstu valkosta í vandaðri viðhorfskönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu.

Upp

9. Menntamál

Menntun er grunnstoð samfélagsins.

Tryggjum öllum aðgengi að námi óháð efnahag og búsetu

Aðgangur allra að menntun eru mikilvæg mannréttindi sem stuðla að jafnari tækifærum allra til að nýta hæfileika sína og ná markmiðum sínum. Vel menntaðir borgarar stuðla að upplýstara samfélagi. Píratar vilja tryggja landsmönnum réttindi til menntunar samkvæmt grein nýrrar stjórnarskrár.

Ný stjórnarskrá: “Öllum skal í lögum tryggður réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Öllum þeim sem skólaskylda nær til skal standa til boða menntun án endurgjalds.
Menntun skal miða að alhliða þroska hvers og eins, gagnrýninni hugsun og vitund um mannréttindi, lýðræðisleg réttindi og skyldur.”

Upp

Leiðréttum grunnframfærslu LÍN

Grunnframfærsla LÍN skal leiðrétt og miðuð við eðlilegar fjárþarfir fólks í námi. Stefnt skal að afnámi tekjuskerðingar námslána og því að LÍN veiti nemendum lán við upphaf náms, svo að þeir þurfi ekki að leita til einkaaðila á þeim tímapunkti. Leita þarf leiða til þess að hluti af námslánum verði styrkur.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/issue/82/ og https://x.piratar.is/polity/1/document/11/

Upp

Förum finnsku leiðina

Tökum okkur finnska menntakerfið til fyrirmyndar í auknum mæli. Stefnum að fjölbreyttara námsmati, auknu jafnvægi á milli bóknáms, verknáms, listnáms og annarra greina, minna heimanámi, smærri bekkjum o.fl.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/issue/73/

Upp

10. Velferðarmál

Virðum rétt allra til að lifa með reisn.

Afnemum tekjuskerðingar

Afnemum öll skilyrði á borð við fyrirkomulag búsetuforms, hjúskaparstöðu, tekjuskerðingar, tekjutengingar og tímamörk lífeyrisbóta og innleiðum þess í stað viðmiðunarfjárhæð sem telst nægjanleg til framfærslu og mannsæmandi lífs. Heimila skal tekjur meðfram bótum án þess að bætur skerðist, þeir sem vilja og geta eiga rétt á því að taka þátt í atvinnulífinu án þess að vera refsað fyrir það. Allir hafa rétt á að bæta aðstæður sínar með eigin athafnasemi og örorka á ekki að vera sjálfkrafa dómur um líf á lágmarksframfærslu.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/196/

Upp

Bætum kjör aldraðra

Ísland var áður land yngri kynslóðanna þar sem hlutfallslega voru miklu fleiri ungir en eldri. Nú er að myndast jafnvægi í fólksfjöldadreifingu milli yngri og eldri Íslendinga og vegna þess verðum við að byggja upp lífeyriskerfi sem virkar fyrir núverandi aldurssamsetningu samfélagsins. Búsetuúrræði fyrir aldraða þarf að bæta og starfslok þurfa að vera sveigjanlegri en nú er.

Upp

Lögfestum lágmarksframfærsluviðmið

Allir eiga rétt á mannsæmandi framfærslu í auðugu landi. Lágmarksframfærsluviðmið eru nauðsynleg til þess að tryggja það að allir geti lifað með reisn.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/issue/41/
Ný stjórnarskrá: “Öllum skal með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis.”

Upp

Einföldum framfærslukerfið

Píratar vilja einfalda og straumlínulaga öll framfærslukerfin svo að réttindi allra borgara til lágmarksframfærslu og tækifæra séu virt með skilvirkum hætti. Viðmót þjónustustofnana miðist við þarfir notandans; ferlið sé einfaldað, komið í veg fyrir tvíverknað og eyðublaðaburð á milli stofnana. Leitast skal við að samræma félagsbætur, atvinnuleysisbætur, örorkubætur, barnabætur, fæðingarorlof, námslán og önnur stuðningskerfi hins opinbera til að einfalda yfirsýn og tryggja sömu réttindi milli ólíkra hópa.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/11/

Upp

Lýðræðislegir lífeyrissjóðir

Lífeyrissjóðakerfið verði lýðræðisvætt. Stjórn lífeyrissjóða verði í höndum sjóðsfélaga, sem kjósi alla stjórnarmeðlimi í lýðræðislegum kosningum.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/235/

Upp

Skjól fyrir alla

Á Íslandi er kalt og veðrasamt og það er öllum lífsnauðsynlegt að hafa þak yfir höfuðið. Öruggt húsaskjól eru mannréttindi sem tryggja ber öllum borgurum, hvort sem það er í gegnum eign, leigu eða úrræði á vegum hins opinbera. Píratar vilja styðja við leigjendasamtök og fjölbreytt úrval búsetukosta. Píratar vilja grípa til aðgerða til að bregðast við aukinni eftirspurn um húsnæði og standa vörð um réttindi bæði eigenda og leigjenda.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/53/ og https://x.piratar.is/issue/41/

Ný stjórnarskrá: “Öllum skal með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis.”

Upp

Leiðréttum stöðuna fyrir leigjendur

Stjórnvöld þurfa að setja hagsmuni leigjenda í forgang með stöðugum og regluvörðuðum leigumarkaði. Þannig komum við í veg fyrir miklar sveiflur á húsnæðismarkaði og bjóðum fólki upp á aukinn sveigjanleika og öryggi. Það þýðir að fólk getur valið að leigja til lengri eða skemmri tíma án þess að óttast að vera sagt upp húsnæði með litlum fyrirvara. Möguleikinn á að leigja til langframa nýtist bæði þeim sem vilja spara fyrir eigin húsnæði og þeim sem hugnast ekki að kaupa húsnæði.
Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/53/

Upp

Styttum vinnudaginn

Breyta skal lögbundinni vinnuviku úr 40 tímum í 35 tíma. Að tveimur árum liðnum skuli áhrifin af þeirri breytingu metin og ákvörðun tekin um framhaldið.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/34/

Upp

11. Landbúnaður

Markaðsfrelsi með stuðningi.

Endurskoðum búvörusamninga hið fyrsta

Stefna Pírata er að nýsamþykktir búvörusamningar skuli aflagðir og nýju landbúnaðarkerfi komið á. Stjórnvöld skuli leita leiða til endurskoðunar samninganna hið fyrsta, í samráði við bæði bændur og neytendur.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/267/

Upp

Afnemum tolla á landbúnaðarvörum í skrefum

Tollar á matvæli og innflutningshömlur, aðrar en af heilbrigðisástæðum, lækki í áföngum og falli að lokum niður.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/issue/286/

Upp

Afnemum undanþágur matvælafyrirtækja frá samkeppnislögum

Undanþágur frá samkeppnislögum varðandi vinnslu og dreifingu búvara falli niður og framleiðsla, vinnsla, dreifing og sala matvæla falli undir samkeppnislög.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/267/

Skynsamlegur stuðningur gagnast bæði bændum og neytendum

Virkir bændur sem viðhafa viðurkenndar starfsaðferðir eiga rétt á grunnstuðningi. Grunnstuðningi er ætlað að tryggja afkomuöryggi bænda. Stjórnvöldum ber að skilgreina hvað telst virkur bóndi og upphæð fulls grunnstuðnings. Viðurkenndar starfsaðferðir teljast varða fæðuöryggi, dýravelferð, velferð plantna, sjálfbæra landnýtingu, loftslagsvernd, vatnsvernd, ástand ræktaðs lands og fleira. Sérstakur stuðningur ætti að bjóðast ungum bændum og fyrir valkvæð verkefni sem stuðla að vernd loftslags og umhverfis, dýravelferð, vöruþróun, tækniþróun, upprunamerkingu o.fl.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/267/

Upp

12. Eflum byggðir

Styrkjum sveitarfélögin

Grunnstoðir handa öllum, alls staðar

Til þess að það sé raunverulega hægt að búa um allt land þarf grunnþjónusta að vera til staðar fyrir alla landsmenn og sveitarfélög þurfa aukið fjármagn til að geta sinnt sínum lögbundnu skyldum. Ákveðið hlutfall skatta af rekstri og störfum fyrirtækja skal renna beint til þess sveitarfélags þar sem starfsemi eða verslun fer fram. Tryggt skal að farið sé að lögum sem þegar eru í gildi um fjármögnun þeirra verkefna sem hafa verið færð frá ríki til sveitarfélaga. Ætíð skal gera ráð fyrir að breytingar séu gerðar í samráði við heimamenn og að ákvarðanavald sé í höndum nærsamfélagsins.

Ný stjórnarskrá: “Á hendi sveitarfélaga skulu vera þeir þættir opinberrar þjónustu sem best þykir fyrir komið undir staðbundinni stjórn þeirra svo sem nánar skal kveðið á um í lögum.”

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/152/

Ný stjórnarskrá: http://www.stjornlagarad.is/starfid/frumvarp/grein/item35400/

 

Almennilegar almenningssamgöngur

Tryggðar verði viðunandi almenningssamgöngur til allra þéttbýlisstaða á landinu.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/238/

Upp

13. Ísland sem áfangastaður

Sjálfbær og sterk ferðaþjónusta til framtíðar.

Ferðaþjónusta til framtíðar

Ferðaþjónusta er orðin einn allra mikilvægasti atvinnuvegur landsins og auðsýnt að ferðamennskan auðgar mannlífið. Uppbygging ferðaþjónustunnar krefst skýrrar stefnumótunar, þar sem sjálfbærni og fagmennska eru höfð að leiðarljósi við uppbyggingu á þjónustu, samgöngum og aðbúnaði á viðkomustöðum ferðamanna. Tryggja þarf viðhald og uppbyggingu á innviðum landsins samhliða auknum ferðamannastraumi og dreifa álagi af viðkvæmum svæðum. Aukinn hluti hagnaðar vegna ferðaþjónustu á hverjum stað verði eftir í nærsamfélaginu. Framkvæmdir verði afturkræfar, falli að staðháttum og spilli ekki upplifun gesta eða réttindum komandi kynslóða.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/238/

Upp

Gistináttagjaldið til sveitarfélaganna

Gistináttagjald verði notað til að fjármagna betur uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu. Gjaldið renni í auknum mæli til sveitarfélaga á starfssvæði gistiþjónustunnar og verði prósentuhlutfall af verði gistingar, frekar en föst upphæð.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/238/

Upp

Langtímaáætlun með öryggi og umhverfisvernd að leiðarljósi

Gerð verði langtímaáætlun um skipulag og uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi. Sú langtímaáætlun miði m.a. að því að tryggja vernd íslenskrar náttúru, efla samráð ólíkra aðila í ferðaþjónustu, styðja við sjálfsákvörðunarrétt nærsamfélaga, tryggja fullnægjandi menntun í ferðaþjónustu, tryggja öryggi ferðamanna, auka framlög til björgunarsveita og dreifa álagi vegna ferðamannastraums á fleiri staði á landinu.

Stefna Pírata: https://x.piratar.is/polity/1/document/238/

Upp