ÞINGMENN PÍRATA VILJA AÐ LAUN ÞINGMANNA FYLGI ALMENNRI LAUNAÞRÓUN

 

Jón Þór Ólafsson þingmaður Pírata hefur lagt fram frumvarp á Alþingi sem, ef það verður samþykkt, mun þýða að undið verður ofan af úrskurði kjararáðs, en allir þingmenn Pírata eru meðflutningsmenn.

Í frumvarpinu segir, m.a.

“skal kjararáð fyrir 28. febrúar næst komandi kveða upp nýjan úrskurð er feli í sér launalækkun alþingismanna og ráðherra sem samsvari því að laun þeirra fylgi almennri launaþróun frá 11. júní 2013. Ákvörðunin skal taka gildi við fyrsta tækifæri og eigi síðar en 28. febrúar. “

Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að “29. október sl. ákvað Kjararáð að laun forseta Íslands, þingfararkaup alþingismanna og launakjör ráðherra skyldu hækka frá og með 1. nóvember 2016. Þær hækkanir eru verulega umfram almenna launaþróun og gengur því ákvörðunin í besta falli gegn tilgangi laga um Kjararáð.”

 

Síðan segir:

 

“Heildarsamtök bæði launfólks og atvinnurekenda krefjast þess að Alþingi hafni og dragi til baka nýlegum launahækkunum sem Kjararáð ákvað því annars er hætta á upplausn á vinnumarkaði. Samtök Atvinnulífsins segja að: „Kjararáð stuðlar að upplausn á vinnumarkaði [og] skora á nýtt Alþingi að hafna nýlegum ákvörðunum kjararáðs og leggja málið í sáttaferli.“ Alþýðusamband Íslands segir að: „ASÍ krefst þess að ákvörðun kjararáðs verði dregin til baka […] Að öðrum kosti verður óstöðugleiki og upplausn á vinnumarkaði í boði Alþingis.“ Úrskurður Kjararáðs hefur því nú þegar skapað hættu á að raska kjarasamningum þorra launafólks og sett stöðugleika efnahagslífsins í hættu. Lögin um Kjararáð voru skýr að ákvarðannir ráðsins skuli ekki skapa slíka hættu.

Í ljósi þessara upplýsinga frá aðilum vinnumarkaðarins leggja flutningsmenn þessa frumvarps til að Alþingi fyrriskipi Kjararáði að snúa við nýlegum hækkunum þess á launum ráðamanna eins og kveðið er á um í frumvarpinu.

Meginmarkmið frumvarpsins er að minnka þann skaða sem ákvörðun Kjararáðs hefur skapað á að raska kjarasamningum þorra launafólks og setja stöðugleika efnahagslífsins í hættu. Kjarasamningar um 70% launafólks eru komnir í uppnám m.a. vegna ákvarðanna Kjararáðs um tugprósenta hækkanir á launum ráðamana. Með samþykkt frumvarpsins sýnir Alþingi fordæmi í átt til sátta.

Frumvarpið mælir í fyrsta lagi fyrir um að kjararáð skuli taka nýja ákvörðun eins fljótt og ráðið getur komið saman og eigi síðar en 28. febrúar svo lækkunin fjarlægi sem fyrst þau skaðlegu áhrif sem ákvörðun kjararáðs hefur valdið og veldur áfram á vinnumarkaði. Ákvörðunin skal fela í sér launalækkun alþingismanna og ráðherra sem samsvari því að laun þeirra fylgi almennri launaþróun frá 11. júní 2013. Kjararáð skal við ákvörðun sína nota launavísitölu Hagstofu Íslands.

Í öðru lagi mælir frumvarpið fyrir um að kjararáð skuli svo fljótt sem auðið er kveða upp nýja úrskurði um aðra sem undir ráðið heyra til samræmis við þá launalækkun sem ákvörðuð hafi verið til handa alþingismönnum og ráðherrum. Kjararáði skal einnig út­færa þá ákvörðun í samræmi við launavísitölu Hagstofu Íslands, en tilgangurinn að baki lagabreytingunni er áfram að lækkunin minnki hættuna á að raska kjarasamningum þorra launafólks og setja stöðugleika efnahagslífsins í hættu. Ákvæðið gildir ekki um forseta Íslands. Stjórnarskráin heimilar ekki að lækka greiðslur til hans á kjörtímabil hans.

Í þriðja lagi mælir frumvarpið fyrir um að kjararáð skuli í framtíðinni gefa talsmönnum launafólks og atvinnurekenda á vinnumarkaði kost á að leggja fram skriflegar eða munnlegar greinargerðir og að reifa mál sitt fyrir ráðinu vegna þeirra mála sem til úrlausnar eru. Ef Kjararáð hefði óskað eftir upplýsingum frá aðilum vinnumarkaðarins fyrir úrskurði sína hefði verið hægt að koma í veg fyrir að Alþingi þyrfti að grípa inn í ákvarðannir Kjararáðs til að afstýra því að þær valdi upplausn á vinnumarkaði með hættu á að raska kjarasamningum þorra launafólks og stefna þar með stöðugleika í efnahagslífinu í hættu.”

Í umræðum á Alþingi í gær kom fram í málflutningi Bjarna Benediktssonar að hann væri mjög þreyttur á því að vera sífellt að lækka laun þingmanna – eins og sjá og heyra má í þessu myndskeiði sem Lára Hanna klippti: