Framboð í framkvæmdaráð

Kjörstjórn Pírata auglýsir eftir Pírötum sem vilja taka sæti í eftirfarandi ráðum og nefndum innan flokksins:

 • Framkvæmdastjórn –  2 sæti til tveggja ára og 1 sæti til eins árs
 • Fjármálaráð –  2 sæti til tveggja ára og 1 sæti til eins árs
 • Stefnu- og málefnanefnd –  3 sæti til tveggja ára og 2 sæti til eins árs
 • Úrskurðarnefnd – 3 aðalmenn og 2 varamenn til eins árs
 • Kjörstjórn – 1 sæti til eins árs
 • Skoðunarmenn reikninga – 2 sæti til eins árs
 • Trúnaðarráð – 3 sæti til eins árs
 • Skemmtiráð – 5-8 sæti til eins árs

Opnað verður fyrir framboð í ráð og nefndir þann 27. ágúst kl. 16:00 og lýkur framboðsfresti 9. sept kl. 23:55.

Tilkynningar um framboð, ásamt hagsmunaskráningu þurfa að berast í gegnum kosningakerfi Pírata áður en framboðsfrestur rennur út og með því að senda póst með nafni og kennitölu eða tölvupóstfangi á kjorstjorn@piratar.is, sjá uppl. um meðför gagna um frambjóðendur neðar.

Nánari leiðbeiningar um kosningarnar og upplýsingar um umræddar trúnaðarstöður flokksins má finna neðar í þessum tölvupósti. Hægt er að hafa samband við framkvæmdastjóra Pírata á framkvaemdastjori@piratar.is fyrir tæknilega aðstoð.

Kynningar frambjóðenda

Frambjóðendum gefst kostur á að kynna sig með þrennum hætti.

 • Í stað hefðbundins kynningarfundar í Tortuga þar sem frambjóðendur hafa svarað spurningum grasrótar, mun kjörstjórn stofna þráð á spjallvettvangi Pírata spjall.piratar.is þar sem félagsfólk getur borið upp spurningar. Í framhaldi verður haldinn kynningarfundur á fundir.piratar.is þar sem frambjóðendum gefst færi á að svara.
 • Á aðalfundi sjálfum mun hver frambjóðandi fá að hámarki 2 mínútur til að kynna sig. Mælt er með því að fólk flytji kynningu sína í beinni á fjarfundinum, en einnig er mögulegt að senda inn kynningarmyndband sem verður spilað á fundinum. Ekki verður heimilt að fara fram yfir tímamörk og þurfa frambjóðendur að passa vel að fylgja tímamörkunum.
 • Í kosningakerfi Pírata er ætlast til að frambjóðendur fylli út upplýsingar um sig og framboð sitt þannig kjósendur geti kynnt sér framboðin í kosningakerfinu. Á þeirri síðu er einnig hægt að hlaða inn myndband og væri það tilvalinn staður til að setja kynningarmyndband um framboð sitt.

Þær upplýsingar sem frambjóðendur setja inn á x.piratar.is gera þau sjálf og vilji þau ekki að þær séu aðgengilegar á x.piratar.is eftir að kosningu lýkur þurfa þau sjálf að taka þær út af síðunni. x.piratar.is er lokað svæði fyrir félagsfólk Pírata en ekki er hægt að koma í veg fyrir að upplýsingar þaðan rati á opinbera staði. Sjá nánar í smáa letrinu hér neðar.

Framkvæmdastjórn

Framkvæmdastjórn annast almenna stjórn og rekstur félagsins að svo miklu leyti sem hún er ekki í höndum aðildarfélaga. Í framkvæmdastjórn sitja þrír einstaklingar sem kosnir eru beinni kosningu á aðalfundi. Sá meðlimur framkvæmdastjórnar sem hlýtur besta kosningu skal stýra störfum hennar nema viðkomandi biðjist undan. Framkvæmdastjórn velur sjálf einnig gjaldkera og ritara. Þau eru kjörgeng til framkvæmdastjórnar sem setið hafa að lágmarki eitt kjörtímabil í skilgreindri trúnaðarstöðu á vegum félagsins eða aðildarfélaga. Framkvæmdastjórn setur stefnu um rekstur félagsins.

Tilkynningar um framboð, ásamt hagsmunaskráningu þurfa að berast í gegnum kosningakerfi Pírata áður en framboðsfrestur rennur út og með því að senda póst með nafni og kennitölu eða tölvupóstfangi á kjorstjorn@piratar.is.

Um hagsmunaskráningu: Í hagsmunaskráningu ber frambjóðendum að gera grein fyrir þeim trúnaðarstörfum sem frambjóðandi gegnir utan og innan flokksins ásamt öðrum hagsmunum sem einstaklingur telur að valdið gæti hagsmunaárekstri í störfum hans fyrir Pírata. Hagsmunaskráningar verða birtar á vefsíðu félagsins sbr. grein 4.15 í lögum Pírata, og munu vera aðgengilegar á meðan kosningu stendur.

Áhugasömum er bent á að kynna sér lög Pírata. í kafla 7 er fjallað um framkvæmdastjórn. Til frekari glöggvunar á helstu hlutverkum stjórnarmeðlima má senda fyrirspurnir á framkvaemdastjori@piratar.is.

Tilkynna framboð til framkvæmdastjórnar

Fjármálaráð

Fjármálaráð tryggir gegnsæi, valddreifingu og vönduð bókhaldsvinnubrögð í fjármálum félagsins. Ber það ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar Pírata. Fjármálaráð skal setja verklagsreglur um fjármálaumsjón félagsins og stofnana þess. Í reglunum sé að lágmarki kveðið á um:

 • að tvöföld undirritun sé á reikningum,
 • að haldið sé vel um kvittanir og önnur bókhaldsgögn,
 • að bókhaldi sé skilað til framkvæmdastjórnar a.m.k. ársfjórðungslega,
 • að lögum félagsins um opið bókhald sé framfylgt og;
 • fjárveitingar til svæðisbundinna aðildarfélaga samkvæmt skilgreindri reikniaðferð í 11. kafla laganna.

Fjármálaráð hefur umsjón með eftirfylgni við verklagsreglur um fjármálaumsjón félagsins.

Tilkynningar um framboð, ásamt hagsmunaskráningu þurfa að berast í gegnum kosningakerfi Pírata áður en framboðsfrestur rennur út og með því að senda póst með nafni og kennitölu eða tölvupóstfangi á kjorstjorn@piratar.is.

Um hagsmunaskráningu: Í hagsmunaskráningu ber frambjóðendum að gera grein fyrir þeim trúnaðarstörfum sem frambjóðandi gegnir utan og innan flokksins ásamt öðrum hagsmunum sem einstaklingur telur að valdið gæti hagsmunaárekstri í störfum hans fyrir Pírata. Hagsmunaskráningar verða birtar á vefsíðu félagsins sbr. grein 4.15 í lögum Pírata, og munu vera aðgengilegar á meðan kosningu stendur.

Áhugasömum er bent á að kynna sér lög Pírata. í kafla 7 er fjallað um fjármálaráð. Til frekari glöggvunar á helstu hlutverkum ráðsmeðlima má senda fyrirspurnir á framkvaemdastjori@piratar.is.

Tilkynna framboð til fjármálaráðs

Stefnu- og málefnanefnd

Stefnu- og málefnanefnd skal vera félagsfólki, kjörnum fulltrúum og nefndum, stjórnum, ráðum og aðildarfélögum Pírata til aðstoðar varðandi stefnumótun og málefnastarf innan flokksins. Þá getur hún haft frumkvæði að viðbrögðum við stóratburðum í samfélaginu, t.d. með skipulagningu viðburða og funda. Stefnu- og málefnanefnd skipuleggur Pírataþing, sem haldin skulu tvisvar á ári. Í aðdraganda kosninga starfar stefnu- og málefnanefnd með frambjóðendum við undirbúning kosninga og gerð kosningastefnuskrár sem byggir á samþykktri stefnu flokksins. Kosningastefnuskrá skal samþykkt með atkvæðagreiðslu í rafrænu kosningakerfi flokksins.

Tilkynningar um framboð, ásamt hagsmunaskráningu þurfa að berast í gegnum kosningakerfi Pírata áður en framboðsfrestur rennur út og með því að senda póst með nafni og kennitölu eða tölvupóstfangi á kjorstjorn@piratar.is.

Um hagsmunaskráningu: Í hagsmunaskráningu ber frambjóðendum að gera grein fyrir þeim trúnaðarstörfum sem frambjóðandi gegnir utan og innan flokksins ásamt öðrum hagsmunum sem einstaklingur telur að valdið gæti hagsmunaárekstri í störfum hans fyrir Pírata. Hagsmunaskráningar verða birtar á vefsíðu félagsins sbr. grein 4.15 í lögum Pírata, og munu vera aðgengilegar á meðan kosningu stendur.

Áhugasömum er bent á að kynna sér lög Pírata. í kafla 7 er fjallað um stefnu- og málefnanefnd. Til frekari glöggvunar á helstu hlutverkum nefndarmeðlima má senda fyrirspurnir á framkvaemdastjori@piratar.is.

Tilkynna framboð til stefnu- og málefnanefndar

Úrskurðarnefnd

Hlutverk úrskurðarnefndar í lögum Pírata er að úrskurða um ágreining um framkvæmd, túlkun og brot á lögum Pírata (gr. 8.1) í samræmi við lög félagsins og landslög (gr. 8.4). Úrskurðir nefndarinnar eru bindandi.

Nefndin er skipuð þremur félagsmönnum og skulu þeir kosnir á aðalfundi ár hvert auk tveggja varamanna. Fulltrúar í úrskurðarnefnd skulu ekki gegna öðrum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn á meðan þeir sitja í úrskurðarnefnd.

Félagsmönnum sem hyggjast bjóða sig fram til setu í Úrskurðarnefnd er bent á að kynna sér málsmeðferðarreglur nefndarinnar frá árinu 2016 til að fá gleggri mynd af störfum nefndarinnar en vert er að taka fram að þær reglur teljast ekki bindandi fyrir nýskipaða Úrskurðarnefnd. Reglurnar má finna hér.

Tilkynningar um framboð þurfa að berast í gegnum kosningakerfi Pírata áður en framboðsfrestur rennur út og með því að senda póst með nafni og kennitölu eða tölvupóstfangi á kjorstjorn@piratar.is.

Áhugasömum er bent á að kynna sér lög Pírata. í kafla 8 er fjallað um úrskurðarnefnd. Til frekari glöggvunar á helstu hlutverkum nefndarmeðlima má senda fyrirspurnir á framkvaemdastjori@piratar.is.

Tilkynna framboð til úrskurðarnefndar

Skoðunarmenn reikninga

Lög Pírata (gr. 4.11) gera ráð fyrir því að tveir skoðunarmenn reikninga skuli kjörnir með STV forgangskosningu á aðalfundi.

Tilkynningar um framboð þurfa að berast í gegnum kosningakerfi Pírata áður en framboðsfrestur rennur út og með því að senda póst með nafni og kennitölu eða tölvupóstfangi á kjorstjorn@piratar.is.

Áhugasömum er bent á að kynna sér lög Pírata. Í kafla 4 er fjallað um skoðunarmenn. Til frekari glöggvunar á helstu hlutverkum skoðunarmanna má senda fyrirspurnir á framkvaemdastjori@piratar.is

Tilkynna framboð til skoðunarmanns reikninga

Kjörstjórn

Í lögum Pírata (gr. 4.18) segir að annað hvert ár skuli á aðalfundi kjósa þriggja manna kjörstjórn er tekur til starfa að loknum aðalfundi og þar til næsta kjörstjórn tekur við. Fulltrúinn sem hlýtur bestu kosningu skuli vera formaður nema kjörstjórn ákveði annað. Aðilum í kjörstjórn er óheimilt að gegna öðrum trúnaðarstöðum á vegum félagsins eða aðildarfélaga á meðan setu þeirra stendur. Kjörstjórn ber ábyrgð á framkvæmd kosninga í framkvæmdaráð ásamt öðrum hlutverkum sem henni er falið með lögum. Ennfremur er Kjörstjórn falið að taka á móti framboðum í öll embætti sem kosið er til á aðalfundi og tryggja það að frambjóðendur fái sanngjarna kynningu (sbr. gr. 4.12). Ákvarðanir kjörstjórnar skulu teknar með óháðum og óhlutdrægum hætti.

Tilkynningar um framboð þurfa að berast í gegnum kosningakerfi Pírata áður en framboðsfrestur rennur út og með því að senda póst með nafni og kennitölu eða tölvupóstfangi á kjorstjorn@piratar.is.

Áhugasömum er bent á að kynna sér lög Pírata. í kafla 4 er fjallað um kjörstjórn. Til frekari glöggvunar á helstu hlutverkum stjórnarmeðlima má senda fyrirspurnir á framkvaemdastjori@piratar.is

Tilkynna framboð til kjörstjórnar

Trúnaðarráð

Hlutverk ráðsins, samkvæmt lögunum, er að bjóða sáttamiðlun og aðstoð þegar upp kemur ágreiningur eða annar vandi í samskiptum og starfi félagsmanna. Til ráðsins geta aðildarfélög, framkvæmdaráð eða félagsmenn leitað til að fá aðstoð. Ráðið getur líka haft frumkvæði að sáttamiðlun ef það telur þörf á því.

Þrír fulltrúar sitja í trúnaðarráði og skal seta þeirra samsvara og fara saman við tíma þeirrar framkvæmdastjórnar sem skipar hverju sinni.

Allt félagsfólk í Pírötum er hvatt til að tilnefna í trúnaðarráð einstaklinga sem það treystir til að sinna verkefninu með sóma, en gott er að láta upplýsingar fylgja með tilnefningunni ef viðkomandi hefur tengda starfsreynslu, menntun eða sérþekkingu. Í kjölfar aðalfundar mun framkvæmdastjórn Pírata skipar þrjá fulltrúa úr innsendum tilnefningum sem þarf svo að staðfesta á löglegum félagsfundi.

Tilnefningar skulu berast framkvæmdaráði fyrir aðalfund á framkvaemdarad@piratar.is

Áhugasömum er bent á að kynna sér lög Pírata. í kafla 8a er fjallað um trúnaðarráð. Til frekari glöggvunar á helstu hlutverkum nefndarmeðlima má senda fyrirspurnir á framkvaemdastjori@piratar.is.

Skemmtiráð

Óskað er eftir framboðum og/eða tilnefningum í nýtt skemmtiráð Pírata í samræmi við ályktun aðalfundar Pírata 2019. Hlutverk skemmtiráðs verður að skipuleggja skemmtanalíf Pírata með það að markmiði að efla gott félagslíf í hreyfingunni. Í kjölfar aðalfundar mun framkvæmdastjórn skipa 5-8 aðila sem munu fá það hlutverk að móta starfsemi nefndarinnar.

Tilnefningar og framboð skulu berast framkvæmdastjóra fyrir aðalfund á framkvaemdastjori@piratar.is

Við hlökkum til að sjá ykkur á aðalfundinum!

Kjörstjórn Pírata

Smáa letrið

Kjörgengi

Þau ein eru kjörgeng til stjórna, nefnda og ráða Pírata sem hafa verið í félaginu í að lágmarki 30 daga áður en kosning hefst. Óheimilt er að sitja lengur en tvö kjörtímabil samfleytt í sömu stjórn eða ráði. Kjörgengur til úrskurðarnefndar, kjörstjórnar og trúnaðarráðs er hver sá aðili sem skráður er í Pírata og gegnir ekki öðrum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn eða aðildarfélag hans. Í þeim kosningum sem sætisskipanir eru með fleiri en eitt kjörtímabil verður raðað þannig að þau sæti sem eru lengur skipuð hlotnast þeim einstaklingum sem lenda ofar í forgangskosningu.

Meðferð gagna um frambjóðendur

Tilkynningar um framboð, ásamt hagsmunaskráningu þurfa að berast í gegnum kosningakerfi Pírata áður en framboðsfrestur rennur út og með því að senda póst með nafni og kennitölu eða tölvupóstfangi á kjorstjorn@piratar.is.*

 • Kennitala eða tölvupóstfang er notað til að staðfesta hvort að frambjóðandi sé búinn að vera félagi í Pírötum síðustu 30 daga fyrir kosningu. Veljir þú að nota tölvupóstfang frekar en kennitölu til að unnt sé að auðkenna þig í félagatali Pírata er nauðsynlegt að það sé sama tölvupóstfang og er skráð á þig í félagatali Pírata.
 • Einungis kjörstjórn hefur aðgengi að þessum upplýsingum og verður umræddum tölvupóstum eytt 30 dögum eftir að framboðsfresti lýkur.
 • Aðgengi að félagatali Pírata er takmarkað og þau sem hafa aðgengi eru bundin trúnaði um þær upplýsingar sem þar varðar.

Þau persónugreinanlegu gögn sem birtast um frambjóðendur eru þau sem frambjóðandi hefur sjálfur sett inn á kosningakerfi Pírata og eru þau eingöngu aðgengileg þeim sem eru skráðir inni á x.piratar.is. Þó er ekki hægt að koma í veg fyrir að þær upplýsingar sem birtar eru inni á x.piratar.is verði birtar annars staðar af félagsfólki.

Að loknum kosningum er það á ábyrgð hvers og eins frambjóðenda að fjarlægja persónuupplýsingar um sig úr notendareikning sínum á x.piratar.is, kjósi þeir svo.

Eftir að kosningu lýkur verður niðurröðun einstaklinga birt á x.piratar.is auk þess sem fjöldi atkvæða á hvern og einn frambjóðenda verður birt að lokinni kosningu, það er að segja hversu mörg atkvæði hver og einn frambjóðandi hlaut í hvert sæti í kosningunni. Tölfræðin er birt með súluriti sem birtist við hlið nafns hvers frambjóðanda

Atkvæði eru einungis geymd persónugreinanleg á meðan kosningin varir en þeim er eytt að lokinni talningu og birtingu niðurstaðna.

Nánari upplýsingar um meðför persónuupplýsinga má finna í Persónuverndarstefnu Pírata.

Fyrstu ár barnsins: fæðingarorlof, leikskóli og bilið þar á milli

Ljóst er að samfélagsgerð okkar gerir ekki nægilega vel ráð fyrir fyrstu fimm árunum...

Nýárskveðja

Kæru Píratar, Þá er árið 2022 á enda. Tíunda afmælisár Pírata. Píratar sem byrjuðu sem...

Hið fjöruga og fjölbreytta 2022

Nú er þetta langa og skrýtna ár senn á enda og tímabært að líta...

Destroyed by Unjust Law

We tend to think of our own interests rather than others when our safety...

Og ólögum eyða

Þegar öryggi okkar er ógnað hugsum við gjarnan um eigin hag en ekki annarra....